Gilion

Gilion bylo legendární město obyvatel Gilionské říše. Právě odtud pocházeli lidé, kteří nakonec toto království založili. Je známo, že civilizace, která město obývala byla velmi vyspělá a tudíž lze předpokládat, že i město bylo poměrně moderní.

Datum založení
???
Pád sídla
???
Typ sídla
Velké město; Hlavní město
Populace
???
Dceřiné organizace
Gilionská říše
1