Pozvánkový systém

Co je pozvánkový systém?
Pozvánkový systém se dá vysvětlit jako takový personální nábor do komunity. S limitovaným počtem pozvánek tak můžete pozvat na projekt například vašeho kamaráda.

Jak funguje pozvánkový systém?
Po určité době strávené v komunitě mám k dispozici určitý počet pozvánek. Pozvánku mohu využít k pozvání například svého kamaráda (nelze použít k pozvání sekundárního účtu). Pozvaná osoba obdrží pozvánku na pohovor. Když pohovor zvládne, je přidám do komunity.

Proč existuje tento způsob náboru nových členů?
Důvodů je hned několik. Ten nejpodstatnější důvod je, že je do minulého roku (říjen 2021) “náročnější” dostat se do komunity. Největší přiliv nových členů byl přes streamy Wiglega, který, jak mnozí ví, streamuje ojediněle, tudíž je pro nové potenciální hráče náročnější se do komunity dostat. Dalším důvodem je fakt, že hodně lidí nemá čas sledovat streamy, nebo jim zrovna časové pásmo streamerů nevyhovuje. Proto by se tak do komunity nikdy nedostali.

Co pro pozvání nového člena musím udělat?
V první řadě je nutné si uvědomit, zda jsem ochoten přijmou zodpovědnost za pozvanou osobu. Následně je nutné oficiálně hráče do komunity pozvat. To provedete tak, že napíšete na discord, do soukromé zprávy (Wiglegovi, Gorkymu nebo Erikovi) ideálně následující informace: Discord nick pozvaného hráče (včetně ID #_ _ _ _) a ideálně nějakou spojitost s pozvanou osobou (kamarád, přítel, přítelkyně, spolužák…). Následně už jde o vyřizování hlavně ze strany vedení, které zorganizuje náborový pohovor. Po úspěšném projití pohovorem se pozvaná osoba stává členem komunity.

Jak zjistím, kolik mám dostupných pozvánek?
Počet pozvánek si můžete jednoduše spočítat. První pozvánku obdržíte po třech měsících od připojení se ke komunitě (90 dní). Další pozvánku získáte přesně za rok od obdržení první pozvánky (455 dnů od připojení se ke komunitě). Poslední, tedy třetí pozvánku získáváte po roce od obdržení druhé pozvánky (820 dnů od připojení se ke komunitě). Počet dostupných pozvánek lze zjistit také přes vedení, které stačí s touto otázkou kontaktovat.

Jaké informace mám předat pozvané osobě?
V podstatě je nejdůležitější seznámit pozvanou osobu s pravidly serveru a komunitou. Nejlépe uděláte, když pozvanou osobu odkážete na web serveru. Pozvaná osoba by měla být také seznámena s riziky, které přináší porušení některého z pravidel.

Nesu za pozvanou osobu zodpovědnost?
Ano. Za pozvanou osobu nesete plnou zodpovědnost a ručíte za jeho chování. Proto doporučujeme pozvat převážně osoby, kterým stoprocentně věříte a máte v ně důvěru.

Kolik mohu mít maximálně pozvánek?
Maximální počet pozvánek na osobu jsou tři.

Co když pozvaný neprojde náborovým pohovorem?
V podstatě se nestane nic. Pozvaná osoba se nedostane do komunity a vaše použitá pozvánka propadne a opět přijde v platnost po roce od pozvání.

Co když pozvaná osoba poruší pravidla serveru?
Při porušení některého z pravidel serveru ze strany pozvané osoby, obdrží daná osoba adekvátní trest dle uvážení vedení projektu. V případě, že dostane pozvaná osoba ban a je vyloučena z komunity, obdrží osoba, která tohoto člena pozvala, napomenutí (černý puntík). Bude vám odebrána možnost pozvat nové členy.
Černý puntík> první krok k vyloučení z komunity. Při sebe menším porušení pravidla je větší pravděpodobnost k vyšším sankcím ze strany vedení. Černý puntík po je po čase odstraněn, tento čas závisí pouze na uvážení vedení.

Co když pozvaná osoba opustí projekt?
Jestliže pozvaná osoba opustí projekt, propadá vám vaše využitá pozvánka. Takto propadlá pozvánka opět vchází v platnost po roce, od použití této pozvánky.

Co když pozvaná osoba pozve osobu?
Za osobu, kterou pozve vámi pozvaná osoba, nenesete žádnou zodpovědnost. Zodpovědnost nesete pouze ze vámi pozvané osoby.

Co když pozvaná osoba pozve osobu, která poruší pravidlo?
V případě vyloučení člena, který byl pozván přes vámi pozvanou osobu, obdrží napomenutí (černý puntík) pouze vámi pozvaná osoba.