Trinstenský zámek

Trinstenský zámek je sídlem rodu Seliacků – knížat z Trinstenu. V dnešní době se jedná pravděpodobně o nejstarší stavbu ve městě, protože jako jediná přežila drtivý nájezd Urr-Molských skřetů v druhém století po Záblesku.

Historie

První osídlení

Trinstenský zámek založili Seliackové krátce po vzniku města – konkrétně v roce 99 po Záblesku. Tehdejší celodřevěné hradiště s palisádou a obrannými věžemi se tyčilo na ostrohu nad okolní farmářskou osadou. Zakladatel rodu Seliacků Anatavan Seliack se krátce po vybudování sídla stal místním starostou a později i knížetem, když král oblast prohlásil knížectvím.

Během Urr-Molské invaze

Když roku 240 po Záblesku přitáhla k Trinstenu armáda skřetů, stála už na ostrohu kamenná tvrz. Pravděpodobně se jednalo nejdražší sídlo v celém knížectví. Doprava kamene byla tehdy velmi nákladná a dovézt ho dostatek na stavbu skromné tvrze stálo Seliacky astronomické částky. Ani to však nestačilo k tomu, aby se Trinsten ubránil a skřeti tvrz vypálili a pobořili.

Kněžna Esmeralda – i díky objevu smaragdů – mohla sídlo obnovit a přebudovat. V té době byla hlavní část prodloužena a rozšířena o druhé i třetí patro se společenským sálem.

Společenský sál Trinstenského zámku
Společenský sál Trinstenského zámku

Trinstenský zlatý věk

Bohatnoucí město kolem zámku zajišťovalo Seliackům nesmírné bohatství. Kněžna Islen (dcera knížete Jalavana I. a kněžny Esmeraldy) se asi nejvíce zasloužila o rozšíření zámku i celého města. Na vlastní náklady nechala okolo města vybudovat kamenné opevnění s obrannými věžemi a investovala i do severní obrany knížectví, když nechala na hranicích vybudovat pevnost Jamawan.

K Trinstenskému zámku přibylo severní křídlo s rodovou knihovnou a rozšířila knížecí komnaty. Ty se nyní přesunuli až do třetího patra, aby nepřiléhaly přímo k společenskému sálu, což kněžna považovala za rušivé.

Knihovna Trinstenského zámku
Knihovna Trinstenského zámku

Celý život se kněžna zabývala shromažďováním knih ze všech koutů světa a i díky ní můžeme v zámecké knihovně objevit dávno zapomenuté svazky nebo kacířské knihy.

V závěru života se soustředila zejména na zvelebování knížecích prostor. Chladné zdi zámku jí připadaly neútulné, a proto se soustředila zejména na jejich přestavbu. I přes velmi teplé klima nechala ve většině pokojů vybudovat krby. Ze stejného důvodu jsou i stropy komnat vyřezávané ze dřeva nebo vyrobené ze zdobených dřevěných kazet.

Knížecí ložnice
Knížecí ložnice

Trinstenský zámek v dnešní podobě

V dnešní době se Trinstenský zámek může pyšnit řadou vysokých věží, které se tyčí nad město i vysoké rudé střechy zámku. Jako jediná stavba ve městě nemá zámek měděnou střechu. Jeho střechy vystavěli z rudých cihel, které mnozí považují za vzácnější a značí vyšší prestiž.

Ve sklepeních zámku od roku 325 po Záblesku, kdy byla okolo Trinstenu vztyčena bariéra, sídlí Smaragdová garda – elitní Trinstenský vojenský útvar – který má na starost ochranu samotného knížete i jeho sídla.

Zbrojnice Smaragdové gardy
Zbrojnice Smaragdové gardy

Poznámka: Trinstenský zámek je držitelem ceny Nejpropracovanější stavba roku 2023.

Založení
99 po Záblesku
Zakladatel
Anatavan Seliack
Vlastník
Rod Seliacků z Trinstenu
Vládnoucí kníže
Tanvil Seliack
2