Záblesk

Záblesk patří k nejdůležitějším událostem dějin Tillhendu. Jednalo se o událost tak zásadní, že se království na sněmu ve Svobodném městě Abrad dohodla na sjednocení světového počítání času – které si zpravidla do té doby každý počítal po svém. Také byla díky této události objevena technologie obsidiánových portálů, který otevřel obyvatelům Tillhendu novou dimenzi – Peklo.

Původ

V obyvatelích světa Tillhend Záblesk vyvolal nečekaný strach a zděšení. Až do té doby žili místní poněkud poklidně a přírodní katastrofy bývaly jen vzácnou náhodou. Tlaková vlna, kterou Záblesk způsobil však cítili i obyvatelé desítky mil daleko.

Jednalo se nicméně o portál. Pokroucení časoprostoru, které způsobilo, že se propojily dvě od sebe odlišné a oddělené dimenze. Výsledkem byl nový národ, který si začal říkat gilionští. Ti osídlili úrodné pláně u Uzavřeného moře v centrálním Tillhendu.

Abradský sněm

Vyspělé státy Tillhendu se za dramatických okolností způsobených panikou z katastrofy takového rozsahu sjely do Svobodného města Abrad, aby společně vytvořily odpovídající reakci. Badatelé a významní výzkumníci té doby se chtěli za každou cenu dozvědět původ Záblesku a hlavně místo, kam udeřil. Proto byla vyslána výprava, která měla za cíl toto místo objevit.

Výprava za Zábleskem

Ač v té době byl Střední Tillhend velmi prozkoumaný a osídlený, nepodařilo se výpravě během několika měsíců objevit místo, kam Záblesk udeřil. Jejich výprava však nabrala nečekaných rozměrů, když v Pralesech – přes něž se rozhodli vrátit – objevili zarostlé pozůstatky chrámu. Ten musel patřit některé z prastarých ras, které Tillhend obývaly před příchodem prvních lidí.

Chrám byl plný nastražených pastí, vratkých rozpadajících se schodišť a falešných stěn a výprava utržila při jeho průzkumu nemalé ztráty. V samotném srdci však čekala na přeživší zasloužená odměna.

Obsidiánový portál

Hlavní komora chrámu ukrývala velký hranatý portál, který byl celý z obsidiánu. Za ním se rozkládaly police s knihami, jež potkal zub času a stoly se svitky a dalšími pro příchozí podivnými přístroji.

Z počátku nevěděli k čemu může brána sloužit a většina záznamů byla nečitelná nebo zničená. Vypadalo to na další neúspěšnou výpravu. Některé ze svitků však byly ukryté v dřevěných tubusech, které je mohly před rozkladem uchránit a také tomu tak bylo.

Převratný objev

Skryté nákresy popisovaly vstup do nové dimenze, kterou bylo možné přes obsidiánové portály objevit. Badatelé z Wigonské říše vytvořili přímo na místě opisy všech zachovaných pergamenů, jelikož struktura originálu neumožňovala, aby je odnesli sebou.

V Abradu přivítal sněm navrátilce s otevřenou náručí. Jejich neúspěchy byly přebyty převratným objevem technologie portálů. Vyslanci všech přítomných zemí se shodli na neskutečné významnosti těchto událostí a byl podepsán dokument, jež započal počítání sjednoceného času od tohoto okamžiku.

Datum události
0 po Záblesku (počítáno od této události)
Aktuální rok
366 po Záblesku
7

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *