Egorea

Egorea (také zvané jako Království Egorea) je pevninským státem, jenž se rozkládá, z převážné části, na ledových pláních na západ od středu. Hlavním městem je Iteris, jehož dominantou jest velká zeď bez bran, která ho chrání, jak před útoky nepřátel, tak před nepřízní okolního podnebí.

Struktura

Egorea je konstituční monarchií v čele s Králem či Královnou, jenž pak předsedá královské radě. Královská rada se skládá ze tří uskupení. První a také nejstarší je takzvaný Sněm vyšších stavů, druhé uskupení je Rada Mágů a třetí a zároveň nejmladší je Lidová rada.

  • Král či královna je hlavou jedné ze šesti šlechtických rodin. V současné době je jí královna Isiri toho jména první Vládkyně ledu, sněhu, oblak a rudé záře. Král či královna má vždy dva pobočníky, kteří nejsou součásti královské rady. Říká se jim Pravá a Levá ruka. Pravá ruka je osoba, většinou z rodiny, která by se dala nazvat hlavním rádcem, jenž zjednodušuje práci královny při schvalování zákonů tím, že si podrobně přečte návrhy zákonů a podstatu přetlumočí králi či královně. Levou rukou je pak hlava Egorijské rozvědky.
  • Sněm vyšších stavů je, jak už bylo řečeno, nejstarší součástí královské rady. Jejími členy jsou hlavy ostatních pěti šlechtických rodin.
  • Rada mágů nebo také Rada nejvyšších mágů je tříčlenná, jedná se o hlavu mágského cechu a jeho dva pobočníci. Složení rady se mění interními cechovními volbami a to zpravidla každé tři roky.
  • Lidová rada, jak bylo zmíněno výše, je nejmladší částí královské rady a je nejpočetnější. Lidová rada má sedm členů a jsou to volení zástupci lidu a zároveň zastupitelstvo hlavního města. Jejich členové se volí každých pět let a starosta každých šest let a to veřejnými volbami. Jediní, kdo nesmí v těchto volbách volit, jsou mágové a šlechtické rody, včetně královské rodiny, aby se opravdu jednalo o zástupce obyčejných lidí.
Mocenský systém
Království
Jiné názvy
Království Egorea
3

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *