Fox klan

Význam a momentální stav Fox klanu

Fox klan je jedna z nejstarších civilizací, kde mohou žít kicunové v míru a harmonii. Bohužel se Fox klan pomalu rozpadá, tudíž význam, proč Fox klan vůbec existuje se pomalu ztrácí v minulosti a přestává platit. Sice jsou tu pokusy o návrat všech kicunů, ale většina je marná. Z původních 56 milionů obyvatel zůstalo jen 1 milion obyvatel a z toho je pouze 45 % kicunové.

Rozdělení Fox klanu

Fox klan je rozděl na 4 provincie a to jsou: provincie Zenko, provincie Yako, univerzální provincii a provincie hlavního města Golden Time. Univerzální provincie je ta nejmenší a do ní patří jen věznice. Provincie Zenko a Yako jsou ty největší. Do provincie hlavního města Golden Time patří jenom Ostrov. Fox klan má 3 hlavní města 1. Čavr, který je hlavním městem provincie Zenko 2. Live, který je hlavním městem provincie Yako a 3. Golden time, který se nachází na Ostrově a je hlavním městem celého Fox klanu, tudíž tam sídlí všechny úřady. Toto rozdělení fungovalo až do začátku vládnutí Tomase z Havru. V této době začala Válka mezi Fox klanem a Yako. Dále se provincie Yako a Zenko dělí na 28 hrabství včetně hrabství central Ichigo (C15), kde se nachází radioaktivní zóna.

Sdružené státy Fox klanu

I když je Fox klan silně neutrální, tak za dobu své existence napadlo pár států, či měst. Pod Fox klan patří celkem 5 států. 1. Elfská federace, většina území dnešní provincie Yako. 2. Království Vod, většina obyvatel jsou ryby a ostatní vodní živočichové. 3. Dohodové Státy Obrany (DSO), spadá pod ně druhé největší armádní uskupení, co Fox klan má k dispozici. 4. Lidský svaz, strategický stát s nejrozvinutější ekonomikou. 5. Lesní říše, nejmenší stát ze všech sdružených států Fox klanu.

Největší prosperita Fox klanu

Největší prosperita Fox Klanu bylo za vlády Tomase z Čavru, který vládl od roku 434 před Zábleskem a vládl jen 400 let. Tomas z Čavru např. Opravil a přejmenoval hrad mágů (Havr), opravil zákoník a založil nová státní sdružení. V zákoníku napsal nové zákony, změnil znění zákonů, nebo vrátil nějaké staré zákony, které nepřežili požár.

Největší úpadek Fox klanu

Největší úpadek Fox klanu přichází za vlády Tomase z Havru. Za jeho vlády se Fox klan pomalu rozpadá a nepomáhá tomu ani Období temna. Sice se Tomas z Havru snaží sjednotit Fox klan zpět, ale moc se mu to nedaří, a tak Fox klan zažívá období svého největšího úpadku.

Mezinárodní vztahy a války

Fox klan je neutrální k ostatním státům, většinou se nezapojuje do válek, či nezačíná války a neuzavírá s nikým vojenské aliance i přes to se Fox klan zapojil do několik válek. Přesněji do dvou válek a to do války mezi Fox klanem a Yako (také známá jako občanská válka), která byla uvnitř Fox klanu a druhá válka byla tzv. Válka o Fox klan, nebo také známé jako: Tažení na Fox klan.

Válka mezi Fox klanem a Yako

Tato válka byla osudová pro Fox klan. Odhaduje se, že tato válka si vyžádala přes 150 tisíc obětí z toho bylo 50 %  lišek (kicunů), 49 % lidí a 1 % ostatních ras. Všechno to začalo hádkou Yako kicuná a Zenko kicuná a pomalu se to rozšířilo až na politickou úroveň. Všichni věděli, že se něco děje, ale Tomas z Havru nechtěl zasahovat, aby nevypukla občanská válka. Bohužel bylo moc pozdě, když si všichni mysleli, že to odeznělo, ale bylo to jenom ticho před bouří. Mezitím Yako stihly mobilizovat svou armádu a zaútočit. Tohle nikdo nečekal, a tak začala občanská válka.

Jelikož Yako chtěli ukázat svou sílu, tak jako první šli na parlament a vypálili ho. Na tohle Tomas z Havru nemohl nezareagovat, takže taky zmobilizoval armádu, dokonce zmobilizoval speciální jednotky, armáda KONOSu a armádu od DSO a nařídil útok na Yako. Yako čekali, že se blíží armáda Fox klanu, ale už nečekali, že mají očekávat i speciální jednotky, armáda KONOSu a armádu od DSO.

Když se armádu přiblížila k hlavnímu městu Golden Time, tak Yako armáda přestala toto město drancovat a připravila se k boji. Boj to byl dlouhý, ale na skončil vítězstvím Fox klanu. Bohužel to nebylo vše Yako se stáhly ke svému hlavnímu městu, kde se odehrála 2. velká bitva, ta bitva, která měla všechno rozhodnout. Tahle bitva byla dlouhá říká se, že trvala až 5 měsíců. Po těchto 5 měsíců byl známý vítěz a to Fox klan. Nakonec se z toho vyklubala nejkrutější a nejhorší válka jakou Fox Klan zažil. Válka skončila u města live, který je hlavním městem provincie Yako, tady byl Shido (vůdce rebelů) zajat a popraven a tím byla ukončena válka mezi Fox klanem a Yako kicunama.

Snaha o sjednocení Fox klanu

Při snahách sjednotit Fox klan Tomas z Havru objevil strašnou skutečnost. Někteří kicunové na sebe nevzali liščí podobu a běhají po světě v lidské podobě z ušima a ocasem, ale to byla chyba, protože je někteří lidé považovali za podřadné bytosti. Tohle se Tomasovi nelíbilo. V té době bylo těžké mít na sobě něco co schová uši a ocas, protože by to trčelo z toho, a proto Tomas z Havru nařídil vědcům, aby vyzkoumali něco co schová uši a ocas.

Tohle se povedlo na Tomasovy narozeniny, a tak den na to vydal prohlášení, že kdokoliv z kicunu si může přijít pro předmět, který skryje ocas a uši, ale mělo to háček museli mít trvalé bydliště ve Fox klanu, a tak se tisíce kicunů vrátili, aby dostali tento předmět, ale už nemohli bydlet nikde mimo Fox klan, takže mimo Fox klan chodili na návštěvy, dovolené, nebo za prací. Bohužel ne všichni se vrátili stále to není dost, pořád chybí 67% kicunů, kteří odešli a z toho je 30% v otroctví.

Období temna

Období temna trvalo 150 let. V tomto období Fox klan zažívá nejkrutější vládu a největší územní zisky, co kdy Fox klan zažil. Jelikož v těchto těžkých dobách se dávalo největší důraz na vojsko, tak zažívá kultura a věda výrazný úpadek, než za minulého panovníka. V těchto krutých časech bylo zabito přes 7 tisíc kicunů. V této době se porušují všechna práva a k tomu ještě měli starosti z nedostatku jídla, protože byl Fox klan izolován od vnějšího světa, a tak nebyla možnost dovážet jídlo. Po panovničině smrti se vlády ujal Tomas z Havru, který vrací zpátky bývalí režim a znovu otevírá hranice. Období temna skončilo 29.8. , dokonce na 29.8. byl ustanoven svátek, který měl vzdát úctu všem, kdo žili, nebo zemřeli v období temna. Tento svátek se nazývá: Den konce totalitních režimu v FK (Fox klanu)

Hladomor

Fox klan byl vždy strategicky postaven, aby byl nezávislý, avšak tohle se nepovedlo. Fox klan už od založení měl jeden problém a to nedostatek jídla. Kvůli nedostatku jídla byl a asi i bude Fox klan závislí na importu jídla a potravin, ale jeden čas nebyl import možný a to byla Doba temna. Těchto 150 let minulosti stačilo, aby na Fox klan byli uvaleny tvrdé sankce, ze kterých se FK dostává ještě do teď.

Sankce na Fox klan byli uvaleny, jelikož v té době Fox klan anexoval několik států, tak aby se malé okolní státy vyhnuli napadení museli přistoupit k tomuto diplomatickému kroku. Kvůli těmto sankcím byl v době temna velký hladomor. Naštěstí to trvalo “jen” 150 let a po příchodu Tomase z Havru na trůn se všechno změnilo. Diplomaticky se snažil znovu navázat smlouvy o importu jídla a potravin, což se mu i povedlo. Sice to bylo o 5 let později, ale hlavní je, že se to vůbec povedlo.

Zakázané oblasti

Za celou dobu existence Fox klanu se vytvořilo mnoho zakázaných oblasti a spousta jich byli později i zrušeno. Některé mají dobu svého trvání klidně přes několik tisíc let, některé zas jen několik stovek let. Snad nejznámější zakázaná oblast je C15 (radioaktivní zóna), která je taky ta největší zakázaná zóna. Do této oblasti mají přístup jenom vědci. Další dost známá oblast je les ztracených duší, do kterého mají zakázaný přístup všichni včetně vědců. Většina zakázaný zón je zakázána, aby obyvatelé Fox klanu byli v bezpečí, ale jsou tu i také, které jsou zakázané kvůli bezpečnosti Fox klanu například Havr a jeho okolí, Laboratoře, vojenské základny atd.

Vládce
Tomas z Havru
Forma vlády
 Absolutistická monarchie s prvky demokracie
Úřední jazyky
Liščina, Angličtiny a Čeština
Hlavní město
Golden time
Datum založení
nedochovalo se
Měna
KC (Kicune coin)

6

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *