Verindur

Verindur je hlavním městem Verindurského správního území a nachází se na západní části Wigonské říše. Jedná se o jedno z nejmenších a nejstarších měst říše. Charakteristickým stavebním prvkem celého města je smrkové dříví, které je použito ve velké části všech budov. Město se také vyznačuje jako místo pro chudší šlechtickou třídu, neboť je zde velké množství rolníků, kteří z města bohatší šlechtu vytlačili.

Struktura

Hlavní osobou celého města je jeho zástupce, ten zodpovídá za chod města a zbytku jeho úseku. Má také hlavní slovo při Plánování. To probíhá každoročně po ukončení období sklizně, kdy společně s největšími sedláky a statkáři plánují využití zemědělské půdy na další rok. Zástupce města se musí zodpovídat Zástupci správního území. Z pravidla tuto funkci zastává v případě města Verindur stejná osoba.

Kultura

Verindur z pravidla obývají rolníci, řemeslníci nebo dřevorubci. Obyvatelé velice často pracují od ranních hodin až do večerních hodin na polích nebo v lesích. Když se vracejí po práci zpět do města, před branami svými nástroji pětkrát udeří o zem. Toto tradiční gesto se dělá na pozdrav zemi, ze které rostou plodiny. Zároveň dle některých lidových pořekadel se tímto gestem děkuje Bohům úrodnosti za jejich pomoc, při pěstování a na ochranu před zlem.
Další tradicí, která se hojně praktikuje právě ve Verinduru je tzv. vyležení přenice. Tuto tradici praktikují převážně sedláci, kteří si pod péřový polštář vkládají hrst zrn pěnice. Ta se má podle obyvatel přes noc změnit na zlato.

Průmysl

Verindur je považován za velkoproducenta obilovin a dřeva. Tyto suroviny se vyváží do celé říše, dřeviny se vyváží i za hranice říše. Ostatní komodity jako jsou například bavlna, látka či nerostné suroviny se zde produkují ve velmi malém množství a jedná se spíše o lokální dodavatele, kteří své produkty nabízí pouze v okolí města.
Do budoucna má město Verindur velký zájem o těžbu a vývoz uhlí, které se hojně nachází na hranicích s Filhemonem. Ten zatím nechce nijak zasahovat do nynějšího dolu, který se těžbou uhlí zabývá. Prozatím je tedy těžba a vývoz uhlí ve fázi plánování a uzavírání smluv.

Datum vzniku
okolo roku 400 před Zábleskem
Zástupce města
Kníže Pertus Ol-Honta
Počet obyvatel
Přibližně 900

3

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *