Wigleg_CZE

Do této rubriky patří veškeré články, které napsal Wigleg_CZE.

Fannievelův prach

Fannievelův prach je směs tvořena bezmála z šedesáti různých přísad, které společně ve správném množství vytváří tekutou až sypkou hmotu. Taková hmota dokáže od sebe odpuzovat magickou energii, která se následně ztrácí ve Zdroji. U kvalitní směsi této látky trvají její účinky permanentně, tedy po dobu, dokud je směs v blízkosti. Objev je připisován Wigonskému …

Fannievelův prach Pokračovat ve čtení »

Renfern

Renfern je hlavním městem Wigonské říše a Renfernského správního území. Leží přibližně v jeho středu. Jedná o největší a nejlidnatější město říše. Žije zde přibližně 5500 obyvatel z nichž převážnou většinou jsou obchodníci a řemeslníci. V samotném městě se nachází několik čtvrtí, královský zámek s parkem a několik náměstí. Čtvrti jsou lidově pojmenovány podle funkce …

Renfern Pokračovat ve čtení »

Rodina Poltemurů

Rodina Poltemurů je ve Wigonii velice známá především v odvětví stavebnictví, stavebního materiálu a v poslední letech expanduje i do dřevozpracujícího průmyslu. Jejich značka Opoltemur, jako jedna z prvních v říši, začala sériově vyrábět v roce 195 pálené jílové cihly, které vyrábí dodnes. Rod jedné z nejbohatších rodin říše však sahá až do období Záblesku. …

Rodina Poltemurů Pokračovat ve čtení »

Wig I. Wigonský

Wig I. (celým jménem Wig Daliv Velmon I.) z rodu Wigonů je druhorozený syn krále Velmona II.. Na trůn Wigonské říše usedl jako dvacetiletý po jeho otci. Je také vévoda Portmondu a kníže Renfernu. Za jeho nadprůměrným vzděláním stojí převážně několikaleté studium v Portmondu, kde si osvojil mnoho oborů. Zde také poznává svoji dosavadní manželku …

Wig I. Wigonský Pokračovat ve čtení »

Salfith (Zdroj)

Salfith (známý také jako Zdroj nebo Pur Mundum) – podlouhlý kámen s šedobílou až bílou barvou. Jde o velmi vzácný druh monolitu, vyskytující se prozatím na území Wigonské říše, stopy však sahají i mimo toto území. Jeho povrch pokrývají menší výrůstky a nerovnosti. Zpravidla jde o jeden celek, který svou odolností k nárazům a působení …

Salfith (Zdroj) Pokračovat ve čtení »

Pevnost Mon Vitar

První stavební kámen pevnosti Mon Vitar byl položen roku 152 před Zábleskem. Samotná výstavba trvala bez mála dvanáct let a podíleli se na ni nejen zedníci, pokladači, horníci či architekti, značná část pevnosti vznikla také za pomoci trpaslíků a samotných mágů. Vzhled pevnosti Pevnost je vystavena velmi netypickým způsobem. Část pevnosti s dvěma statnými věžemi …

Pevnost Mon Vitar Pokračovat ve čtení »

Verindur

Verindur je hlavním městem Verindurského správního území a nachází se na západní části Wigonské říše. Jedná se o jedno z nejmenších a nejstarších měst říše. Charakteristickým stavebním prvkem celého města je smrkové dříví, které je použito ve velké části všech budov. Město se také vyznačuje jako místo pro chudší šlechtickou třídu, neboť je zde velké …

Verindur Pokračovat ve čtení »

Verindurské správní území

Verindurské správní území se nachází v západní části Wigonské říše. Jedná se o třetí největší správní území říše a dále se dělí na čtyři úseky. Hlavní Verindurký úsek, Filhemonský úsek, Laposský úsek a Rupulský úsek. Celé území čítá zhruba 5.000 obyvatel. Struktura Celému správnímu území vládne kníže, popřípadě král, jestliže se jedná o vyšší rozkaz, …

Verindurské správní území Pokračovat ve čtení »

Umění ovládnutí energie

Umění ovládnutí energie je velmi náročné umění, které převládá na území Wigonské říše. Prostý lid toto umění nazývá často jen jako umění magie a osoby, které magii ovládají, jsou často označovány jako mágové. Často bývají mágové neoblíbení a obyčejní lidé se jim vyhýbají. Důvodem je údajně spojení s duchy smrti, popřípadě duchy zkázy a války. …

Umění ovládnutí energie Pokračovat ve čtení »

Wigonská říše

Wigonská říše se nachází ve středním Tillhendu a byla založena roku 392 před Zábleskem. Založil ji, právoplatný dědic Verindurského území, král Dangobor z rodu Wigonů. Říši pojmenoval po svém rodu. Hlavní město Wigonské říše je Renfern, nacházející se na jižní části území. Říše se dělí do šesti hlavních správních území, ve kterých žije přibližně 180.000 …

Wigonská říše Pokračovat ve čtení »