Renfern

Renfern je hlavním městem Wigonské říše a Renfernského správního území. Leží přibližně v jeho středu. Jedná o největší a nejlidnatější město říše. Žije zde přibližně 5500 obyvatel z nichž převážnou většinou jsou obchodníci a řemeslníci. V samotném městě se nachází několik čtvrtí, královský zámek s parkem a několik náměstí. Čtvrti jsou lidově pojmenovány podle funkce či společenského postavení obyvatelstva v nich žijících (například šlechtické čtvrti, chudinské čtvrti či obchodní čtvrti). Zároveň se jedná o hlavní sídlo královské rodiny.

Struktura

Hlavní osobou celého města je jeho zástupce, ten zodpovídá za chod města a zbytku jeho úseku. Má také hlavní slovo při Plánování. To probíhá každoročně po ukončení období sklizně, kdy společně s nejvlivnějšími šlechtici a za přítomnosti krále plánují rozvoj města a správního úseku na další rok. Zástupce města se musí zodpovídat Zástupci správního území. Zpravidla tuto funkci zastává zástupce města, avšak v případě Renfernu tuto funkci zastává král. Jedná se tak o jediné správní území, které zastupuje jiná osoba než zástupce hlavního města správního území.

Kultura

Renfern je obýván převážně řemeslníky a obchodníky, avšak žije zde také většina vyšší šlechty a královská rodina. Město je lidově pojmenované jako “Město bez spánku”. Toto přízvisko si vysloužilo díky takřka neutichajícímu hluku, který se městem nepřetržitě line z důvodu velkého počtu obyvatel.

Již několik desítek let nejen město, ale celé správní území tíží problém s přelidněním, které zde panuje a s ním spojený enormní nedostatek domů. Příčinou je hlavně vysoká úroveň města a jeho zabezpečení. Obyvatelé okolních vesnic tak často cestují právě do Renfernu, neboť je zde velice snadné najít slušně placenou práci.
Za hradbami se z toho důvodu postupně budují osady s chalupami, které jsou přičleněny k městu a prodávány zájemcům vypsaných na čekací listině. Ti musí zpravidla zaplatit nejméně polovinu hodnoty domu či pozemku a vyčkat, než bude dům postaven, následně musí zbytek částky doplatit. Zájemci tak často čekají i několik období, než na ně přijde řada.

Historie

První zmínky o Renfernu se datují do roku 167 před Zábleskem, kdy došlo k spojení dvou malých osad Ren a Fern. Stalo se tak po dohodě o vzájemné výpomoci mezi oběma osadami. Zprvu byla dohoda uzavřena na pět let, avšak po této době byly obě osady natolik propojené, že se prohlásily za jednu vesnici, kterou pojmenovali Renfern. Dlouhá léta byla vesnice nenápadná a ničím výjimečná. Okolními vesnicemi byla často označovaná jako “Rozcestí”, neboť se nacházela přibližně ve středu říše a vedla z ní cesta ke všem významnějším městům v okolí.

V roce 36 po Záblesku byla vesnice označena za ideální místo pro vybudování hlavního sídla královské rodiny, kterým měl být zprvu hrad. Později se přistoupilo na vybudování zámku, který se týž rok začal stavět. Zámek byl vystavěn v krátké době po pouhých dvou letech. Již při výstavbě zámku se v jeho okolí začaly budovat první soukromé domy z převážné většiny vlastněny šlechtici a majetnými obchodníky.

V roce 124 po Záblesku tehdejší král Finn III. na naléhání šlechty nechává vybudovat okolo města vysoké hradby, které jsou v této době považovány za takřka nedobytné. Renfern se tak stává nejbezpečnějším místem v říši, čímž začíná přibývat obyvatel a město tak začíná velmi rychle růst.

Roku 238 po Záblesku se v Renfernu začínají budovat první stoky. Primárním důvodem se stává uplynulá morová epidemie, která ve městě propukla v roce 235. Město je tak prvním místem v říši, kde se systém stok vybudoval.

Význam města:

Renfern se řadí mezi nejvýznamnější města říše. Lze zde nalézt prakticky cokoliv počínaje dostupností exotických potravin a konče u nejlepších mediků říše. Město žije převážně z obchodů, a to s jakýmkoliv zbožím. Nachází se zde mnoho významných institucí, mezi které patří například nejprestižnější univerzita říše, banka rodiny Faunů či veškeré ambasády okolních říší.

Datum vzniku
Přibližně roku 167 před Zábleskem
Zástupce města
Kníže Nastog z Renfernu
Počet obyvatel
Okolo 5500
Funkce města
Hlavní město Wigonské říše, hlavní město Renfernského správního území

1

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *