Wig I. Wigonský

Wig I. (celým jménem Wig Daliv Velmon I.) z rodu Wigonů je druhorozený syn krále Velmona II.. Na trůn Wigonské říše usedl jako dvacetiletý po jeho otci. Je také vévoda Portmondu a kníže Renfernu. Za jeho nadprůměrným vzděláním stojí převážně několikaleté studium v Portmondu, kde si osvojil mnoho oborů. Zde také poznává svoji dosavadní manželku princeznu Alsenii, dceru místního krále.

Osobní historie

Mládí

Král Wig I. se narodil 6. den, 1. úseku, 2. období roku 343 po Záblesku. Je druhým synem předchozího krále Velmona II. a Liliam z rodu Velisů. První roky života trávil v hlavním městě Wigonské říše v místním zámku, kde se o něj staraly chůvy. Rodiče již od útlého věku upřednostňovali vzdělání, které svým potomkům umožňovali. Díky takovému přístupu získává mladý, touto dobou ještě princ, Wig vzdělání i na prestižních zahraničních univerzitách. Poslední zastávka v jeho vzdělání končí na univerzitě v malém království Portmond, které je proslulé svými absolventy.

Zde se mimo vzdělání poprvé setkává se svou nastávající manželkou princeznou Alseniou – dcerou krále Portmondu. Seznamují se na univerzitě, kde společně studují geografii a cizí jazyky. Zprvu svoji vzájemnou náklonnost drží v naprosté tajnosti, to se však mění po události, kdy se mladý Wig poprvé dovídá o smrtelné nemoci jeho otce a sourozenců.

V tomto období princ Wig žádá krále Portmondu o ruku jeho jediné dcery, neboť dle získaných informací z Wigonie, na nemoc může zemřít i prvorozený syn krále Velmona II.. I přes několik prvních zamítnutí k sňatku nakonec uděluje Král Portmondu svolení i s požehnáním. Princ Wig se stává 21. den, 2. úseku, 2 období roku 362 po Záblesku manželem princezny Alsenie, s čímž zároveň získává titul vévody Portmondského.

Období před nástupem na trůn

V tomto období princ Wig cestuje zpět do rodné říše i se svou novomanželkou Alsenií, kde z důvodu bezpečnosti předstupuje ve speciálně ušitém obleku před svého těžce nemocného otce. Po příjezdu také získává informaci o nemoci a jeho průběhu u otce i svých sourozenců. Dle informací lékařů se jednalo o nemoc pod názvem Tělopad, kterou místní přezdívali jako Bílou nemoc. Šíření této nemoci bylo v tomto období naštěstí vzácné a k přenosu docházelo jen po bezprostředním kontaktu s nakaženým.

Jen několik dnů po příjezdu získává princ Wig právo zástupu nemohoucího krále, které do této doby zaujímala jeho matka. Získáním tohoto práva může princ vykonávat úřad ve jménu krále, avšak není považován za nejvyššího vládce. Po prvním zasedání Rady s princem Wigem je rozhodnuto o následníkovi trůnu. Tím byl určen druhorozený syn krále, princ Wig. V úvaze byl i prvorozený syn zesnulého prince Hermese Wigonského, který byl královým sourozencem. Rada ho však označila za prozatím nezkušeného a nevyzrálého pro úřad krále.

Do královi smrti věnoval princ Wig veškeré úsilí do porozumění chodu říše, prakticky se celé dny pohyboval napříč říší, čímž dosti upozaďoval svou rodinu. Mnohokrát mu bylo jak ze strany manželky tak i ze strany matky vyčítáno, že netráví čas se svou rodinou. Jen několik dní před smrtí krále se opět usadil na delší čas v Renfernském zámku. Zde svolává mimořádnou schůzi Rady, kde informuje o stavu svého otce a sourozenců. Tři dny po schůzi, 11. den, 3. úseku, 3. období roku 363 zarmoucený princ Wig vstupuje před zámek a z podesty schodiště oznamuje veřejnosti úmrtí krále Velmona II. Wigonského. Ještě toho dne se opětovně schází Rada a projednává záležitosti nástupu prince Wiga na trůn.

Období po nástupu na trůn

Dvacetiletý princ Wig byl 14. dne, 3. úseku, 3. období roku 363 korunován na králem Wigonské říše. Po tomto ceremoniálu se uchyluje do ústraní. Hned následujícího dne, již jako král, usedá na lavici Renfernského kostela, kde na poslední cestě doprovází mrtvé tělo svého otce do hrobky pod kostelem.

Ze zármutku se král Wig I. dostává po několika dnech. Usedá do neveliké místnosti v Renfernském zámku, která sloužila jako úřad krále. Díky získaným zkušenostem pevně přebírá vládu nad říší a vydává několik prvních rozkazů.

Po necelém roce u moci se král Wig stává dle slov obyvatel přísným ale spravedlivým vládcem, kterého říše potřebovala. Velmi dbá na životní úroveň obyvatel a snaží se dát příležitost ke kvalitnímu životu všem, kdo si jej zaslouží. Díky tomu získává přízvisko Spravedlivý, které si ihned osvojil. Zaměřuje se také na upozaďované mágy a jejich výzkumy. Snaží se pomocí pravidelných návštěv Mon Vitarské pevnosti mágy opět zapojit do společnosti prostých lidí.

Po téměř dvou letech od korunovace se králi daří obhájit královský titul i pro svou manželku princeznu Alsenii. Ta mu sotva období po korunovaci oznamuje své těhotenství.

Nejen díky společnému nepříteli, ale také ze sympatií získává Wigonská říše v období rozkvětu roku 366 klíčové spojence. Vzniká zde také velké přátelství mezi králem Wigem I. a králem Gorkym XX. vládcem Gilionské říše. Po úseku od nového získaného spojenectví se na svět dostává první potomek krále, princezna Vanella.

Důležité činy

Král Wig I. se i přes krátkou dobu u moci zasluhuje o napravení reputace mezi komunitou prostých lidí a komunitou mágů. Dále si připisuje velkou zásluhu na dokončení kanalizačního systému. Ten byl po nástupu k moci krále Velmona II. pozastaven, neboť byl označen za nepotřebný a drahý.

Jedním z neoblíbených činů veřejnosti, které král Wig I. uskutečnil byla i daňová reforma, která více specifikovala výběry daní.

Datum narození
6. den, 1. úseku, 2. období roku 343 (6.6. 343)
Věk
23 let
Místo narození
Renfern
Zahájení vlády
14. den, 3. úseku, 3. období roku 363 (14.11. 363)
Pohlaví
Muž
Barva pleti
Světlá
Barva očí
Hnědá žíhaná do zelena
Barva vlasů
Tmavě hnědé
Výška
6 stop (180 cm)
Hmotnost
36 měrových cihel (72 kg)

1

5 názorů na “Wig I. Wigonský”

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *