Postavy

Do této rubriky patří všechny články týkající se konkrétních postav.

Rod Seliacků

Rod Seliacků je vládnoucím rodem knížectví Trinsten. Knížata sídlí v Trinstenském zámku tyčícím se na ostrohu nad místem, kde se řeka Priména potkává se Zeleným jezerem. Jejich znakem je rudý bodlák na zeleném kříži a zeleno bílém poli.  V roce 366 po Záblesku je panujícím knížetem Tanvil Seliack.

Rodina Poltemurů

Rodina Poltemurů je ve Wigonii velice známá především v odvětví stavebnictví, stavebního materiálu a v poslední letech expanduje i do dřevozpracujícího průmyslu. Jejich značka Opoltemur, jako jedna z prvních v říši, začala sériově vyrábět v roce 195 pálené jílové cihly, které vyrábí dodnes. Rod jedné z nejbohatších rodin říše však sahá až do období Záblesku. …

Rodina Poltemurů Pokračovat ve čtení »

Wig I. Wigonský

Wig I. (celým jménem Wig Daliv Velmon I.) z rodu Wigonů je druhorozený syn krále Velmona II.. Na trůn Wigonské říše usedl jako dvacetiletý po jeho otci. Je také vévoda Portmondu a kníže Renfernu. Za jeho nadprůměrným vzděláním stojí převážně několikaleté studium v Portmondu, kde si osvojil mnoho oborů. Zde také poznává svoji dosavadní manželku …

Wig I. Wigonský Pokračovat ve čtení »

Manuk

Adoptivní otec Ávy a bývalý lovec Sanyei. Osobní historie Manuk pochází z rodiny lovců Sanyei. Jeho otec byl lovcem, také děd a praprapraděd- který sloužil královské rodině, když ještě existovala První říše. Z generace na generaci se v rodině dědil kladkový luk, který může být použitý jak k lovu tak i v boji. Manuk už …

Manuk Pokračovat ve čtení »

Áva

Áva je prvním vládcem Sanyei, který přišel na trůn poprvé od Katastrofy, která téměř způsobila vyhlazení vyspělé civilizace. Během jedné noci přišla celá země o své bohatství a veškerou technologii. Áviným úkolem je teď celou zemi sjednotit a vést zpět jejímu rozkvětu. Historie Nikdo z obyvatel nezná její původ ani její pravé jméno. Nikdo ani …

Áva Pokračovat ve čtení »

Rodina Desale

Rodina Desale je významná rodina Gilionské říše původem z Black Empire. Předci rodiny imigrovali do Gilionské říše krátce po podepsání mezinárodních smluv v Abradu, kdy byla říše stávajícími státy Tillhendu považována za dobrou příležitost k novému podnikání. Rodina Desale nikdy nezískala, ani neusilovala o šlechtický titul – v aktuální době se však řadí k nejvýznamnějším rodinám v zemi. Hlavou rodiny je Mona …

Rodina Desale Pokračovat ve čtení »

Rod Brenů

Rod Brenů se řadí k mladší šlechtě Gilionské říše. Do přízně koruny se dostali teprve nedávno, když byl Nolan Bren (otec Řivoje a Nolana ml.) povýšen do šlechtického stavu a rychle si u beligenského knížecího dvora vybudoval pevné postavení. Rod se v části své historie dělil na dvě větve. Pijskou větev Brenů v zastoupení Řivoje a Moroslavy …

Rod Brenů Pokračovat ve čtení »

Ondrays

Ondrays je král z rodu Ysů, kraluje Říši Fortis. Vyrůstal v ústraní na Vetus Arge, kde se skrýval se svým ochráncem před zuřící občanskou válkou. Jako dvaceti pěti letý usmířil lid, zlepšil vztahy mezi regiosy a postavil ekonomiku znova na nohy. Zasloužil se také o zlepšení mezinárodních vztahů a o dostavění železniční sítě. Věk: 29 Datum …

Ondrays Pokračovat ve čtení »

Tomas z Havru

Tomas z Havru je kicune ze skupiny zenko (dobrá liška). Jako liška je mužského pohlaví, umí se však proměnit do podoby mladé dívky. Je následníkem svého otce Tomase z Čávru, který zemřel, když bylo jeho synovi 100 let. Jelikož se u kicune jedná o nezralý věk, chopila se vlády jeho matka. Vládla po dalších 150 …

Tomas z Havru Pokračovat ve čtení »

Hromus IX. Rastyk

Mým otcem byl velký válečník Tonitr VI. Rastyk, který mě spolu s svým starším naučil spoustu důležitých schopnostem jako je bojové umění, taktika, administrativa a další důležité vlastnosti.  Bohužel jsem nikdy nepoznal moji matku, jelikož můj otec byl během vlády svého staršího bratra po celý rok nezvěstný a už byl pokládán za mrtvého. Ale na rok přesně …

Hromus IX. Rastyk Pokračovat ve čtení »