Rod Brenů

Rod Brenů se řadí k mladší šlechtě Gilionské říše. Do přízně koruny se dostali teprve nedávno, když byl Nolan Bren (otec Řivoje a Nolana ml.) povýšen do šlechtického stavu a rychle si u beligenského knížecího dvora vybudoval pevné postavení.

Rod se v části své historie dělil na dvě větve. Pijskou větev Brenů v zastoupení Řivoje a Moroslavy Bren a Beligenskou větev, kterou zastupoval Řivojův starší bratr Nolan mladší.

V dnešní době má rod Brenů pouze větev Beligenskou, jelikož Pijská větev vymřela při pádu města. Žijící zástupci rodu nepřipouští nemrtvé členy rodu jako stále žijící – z toho důvodu je Pijská větev považována za vymřelou.

Historie rodu

Kroniky hovoří o Nolanu Brenovi jako o synovi obchodníka z předměstí Pii. Od otce se mladý Nolan naučil schopnostem smlouvání a obchodu. Jeho mistrovství v těchto oborech ho v budoucnu dovedlo k bohatství. Nolan Bren za svého života ovládl veškerý dřevozpracovatelský průmysl v okolí hlavního města a přesunul své sídlo do největšího města Gilionské říše Beligenu.

Zde koupil dva měšťanské domy, které následně spojil do jedné usedlosti a nechal zbudovat přistavěnou věž se schodištěm.

Již v Pie se během svého podnikání seznámil se svou budoucí ženou, jejíž jméno je z neznámých důvodů ve všech dochovaných záznamech vymazáno, či začerněno. S ní měl dva syny. Staršího Nolana mladšího a Řivoje.

Nolan mladší se při přesunu otcovy rezidence podvolil a přesunul se společně s ním do Beligenu (v těchto místech se už zmínky o Nolanově ženě nevyskytují – podle tvrzení současníků zemřela krátce před přesunem na souchotiny). Řivoj se s otcem dostal do konfliktu, který byl zapříčiněn, jak Řivojovým nestabilním duševním zdravím, tak zvláště výbušnou povahou jeho otce.

Krátce poté, co se Nolan Bren přestěhoval do Beligenské usedlosti, převedl na Řivoje část povinností s jejich dřevozpracovatelským průmyslem v Pie. Řivoj se v tomto nijak otci nevzpouzel. Řídil společnost z domu, který Nolan Bren zdědil po svých rodičích.

Vzestup Moroslavy

Někdy v té době se seznámil Řivoj s Moroslavou z rodu Pantaragor a došlo k další rozepři s otcem, která se podepsala na jeho již podlomeném duševním zdraví. I to byl důvod, proč se přes něj Moroslava dostala k moci. Tou dobou totiž nosil rod Brenů hrdě šlechtický titul a patřil k rodům s nejrychleji rostoucí mocí v Gilionské říši. Pro Moroslavu jako čtvrtou dceru mousieura Pantaragora byl sňatek s Řivojem velmi výhodný.

Otec neustál další slovní souboj se synem, stejně jako hroutící se společnost pod jeho správou. Několik dní po roztržce zemřel při ranní chladné koupeli na mozkovou příhodu. Toho samozřejmě využila prozřetelně Moroslava a Řivoje de facto ovládla. V roce 349 po Záblesku pak Řivoj i Moroslava umírají při pádu Pii, ačkoli na ně Řivojův bratr Nolan ml. naléhal, aby se přesunuli včas do Beligenu.

Po pádu Pii

V dnešní době Nolan ml. Bren patří k významným šlechticům královského dvora v Beligenu. Zastává místo v radě krále Gorkyho XX. jako ministr pro válku. Jeho rod se však otřásá v jisté kontroverzi. Ta je zakořeněna v nevysvětlitelném financování extravagantního a drahého životního stylu. Po pádu Pii totiž rod přišel o dřevozpracovatelskou společnost vybudovanou jejich otcem a tím i o hlavní a jediný významný zdroj příjmu.

Villa Bren
Sídlo
Villa Bren v Beligenu
Hlava rodu
Nolan Bren ml.
3