Rodina Desale

Rodina Desale je významná rodina Gilionské říše původem z Black Empire. Předci rodiny imigrovali do Gilionské říše krátce po podepsání mezinárodních smluv v Abradu, kdy byla říše stávajícími státy Tillhendu považována za dobrou příležitost k novému podnikání.

Rodina Desale nikdy nezískala, ani neusilovala o šlechtický titul – v aktuální době se však řadí k nejvýznamnějším rodinám v zemi. Hlavou rodiny je Mona Desala.

Historie

Původ a první roky

Amon Desale se podle rodové kroniky usadil v knížectví Beligen přibližně kolem roku 250 po Záblesku a založil si malou dílnu, která se zabývala výrobou dopravních vozů. Jeho dílna však o několik let později vyhořela a v plamenech zahynula i jeho těhotná manželka. Amon byl ztrátami tak zničený, že se krátce po incidentu roku 255 po Záblesku oběsil. Zanechal po sobě tak jen své první dítě – pětiletou dceru Nomu. Vzhledem k jejímu nízkému věku byla Noma z rozhodnutí úřadů umístěna do beligenského sirotčince.

Zde Noma zažívala krušné časy – zejména kvůli své snědé barvě pleti – a to nejen ze strany ostatních dětí, ale i vychovatelů. Po dovršení plnoletosti musela sirotčinec opustit a postavit se na vlastní nohy. Několik dalších let pak přežívala na ulicích Beligenu. Během těchto let se jí však podařilo dostat do podsvětí města, kdy nejdříve sloužila jako informátor s mizivým měsíčním příjmem – v podsvětí se však vypracovala a kolem roku 274 po Záblesku řídila přepravu zboží drogového kartelu, který stál na vrcholu beligenského podsvětí.

Útěk

Začátkem roku 276 po Záblesku byl však kartel odhalen a rozprášen agenty GÚSZ, kteří se o něm náhodou dozvěděli během svých operací v zahraničí – šli po stopě od koncového zákazníka. Nomě se podařilo uprchnout a její zapojení do kartelu nebylo nikdy odhaleno. Uprchla na západ do knížectví Calen a usadila se ve vesnici Ebinn v Odlehlých horách. Zde se u místních obyvatel časem vyučila tesařskému řemeslu a začala se zabývat výrobou vozů – po vzoru svého otce.

Vesnice Ebinn
Vesnice Ebinn


Začátky podnikání byly velmi krušné vzhledem k silné konkurenci v Calenském knížectví. Noma nicméně uspěla, zejména díky praktikám, které se přiučila při práci pro drogový kartel. Její dílna byla tak začátkem osmdesátých let třetího století uznávána i za hranicemi Calenu.

Svou dílnu předala v roce 296 po Záblesku synovi a krátce na to Noma Desala zemřela poté, co si při procházce v horách zlomila nohu. Svému synovi však během výchovy a hlavně učení v tesařství předala i praktiky, které se naučila během svých mladých let a jež využívala k tvrdému odstraňování konkurence. Je pravděpodobné, že tyto techniky byly často za hranou zákona, rodině nicméně nebylo nikdy nic dokázáno.

Rozmach rodiny

Roku 298 po Záblesku byla v horách nedaleko Ebinnu objevena železná ruda a založen důl. To byla příležitost pro Omana Desale, kterému se podařilo získat výlučné právo na dopravu rudy do sléváren v Beligenu. Pravděpodobně uspěl na základě úplatků vládním úředníkům. Jeho společnost – zahrnovala jen tesařskou dílnu – byla v soutěži o zakázku outsiderem. Díky tomu začal upřednostňovat rozvoj dopravního podnikání před dílnou na výrobu vozů a podařilo se mu rychle vybudovat stabilní podnik, který získal velké množství zakázek na dopravu zboží po celém regionu.

Podnik v té době stále ještě sídlil v Ebinnu v chalupě s dílnou, ale brzy si Oman vystavěl sídlo v Arentownu – významné beligenské čtvrti. Odsud pak své podnikání rozšířil po celé říši.

Omanův syn – Namo – převzal otcovo podnikání roku 335 po Záblesku a během svého vedení rozšířil pole působnosti i na zahraniční obchod. V závěru roku 349 po Záblesku získává pod svá křídla významnou obchodní společnost v beligenském přístavu, jelikož šlechtický rod, jež ji vlastnil, toho roku zahynul při pádu Pii. Namo společnost doslova uchvátil a přesunul sem ústředí rodinného podnikání.

Obchodní společnost rodiny Desale
Obchodní společnost rodiny Desale

V padesátých letech pak rozšiřuje Namo podnikání o Beligenský bankovní dům a kupuje 30% podíl Beligenské univerzity. Umírá na Zápal plic roku 362 po Záblesku. Hlavou rodiny se stává jeho dvaadvacetiletá dcera Mona.

Příchod do Gilionské říše
250 po Záblesku
Sídlo
Desalský palác
Majetek
Ebinnský důl
Obchodní společnost Desale
Beligenská banka
Desalský palác
30% podíl Beligenské univerzity
Ebinnský důl
Ebinnský důl
2