Gilionský útvar speciálního zabezpečení

Gilionský útvar speciálního zabezpečení zkráceně GÚSZ je tajnou organizací Gilionské vlády. Organizace spadá přímo pod panovníkovu moc a není ovlivňována jinými dílčími vládnoucími orgány v zemi. GÚSZ vychází nepřímo z Gilionské zpravodajské služby a částečně i z úřadu panovníka (viz Historie).

Jeho hlavní funkcí je vykonávat nejsložitější operace, získávat vojenské informace, podkopávat hospodářskou stabilitu protivníků, či sabotovat významné strategické objekty. GÚSZ se soustředí výhradně na přímé protivníky Gilionské říše. Operace obecných špionáží zastává GZS (Gilionská zpravodajská služba).

Organizace je v povědomí širší veřejnosti, nicméně se jedná o veřejné tajemství. Její ústředí se nachází v Beligenu na blíže nespecifikovaném místě, které je známo jen členům organizace a králi.

Nejvíce agentů v aktuální době eviduje GÚSZ v západních panstvích a Urr-Molských klanech. Menší množství bychom nicméně mohli objevit i v Black Empire či Templar Empire, u nichž si Gilionská říše není jistá jejich postavením v mezinárodní politické situaci.

Ústředí GÚSZ

Historie

Gilionský útvar speciálního zabezpečení byl založen v reakci na občanskou válku v knížectví Linden v roce 201 na podnět tehdejšího vládce knížete Gorkyho XI. Ten i přes nesouhlas velké části rady v čele s ministrem války Teonorem Lentarem – vzdáleným příbuzným Deleora Lentara, který padl v Lindenské občanské válce -pověří velitele tehdejšího GZS Velarda Fisterlena, aby sestavil speciální oddíl ze svých nejlepších mužů a vytvořil tak nové uskupení v zájmu koruny. Fisterlen se poté stává prvním důstojníkem nově vzniklého GÚSZ a vede jej až do své smrti roku 235.

V prvních letech fungovala nově vzniklá organizace jako stínové uskupení stávající rozvědky s větším polem působnosti. Hlubšímu významu se jí dostává až za vlády Gorkyho XII., kdy ve velkém rozsahu operuje na území nově objevených Urr-Molských klanů.

Prvního velkého úspěchu dosáhne roku 241, kdy jsou její agenti po pádu sjednoceného vojska Urr-Molských klanů do Gilionské říše a vyplnění Beligenu , pověřeni operací Zvíře, jejímž cílem je odstranit Grublika Sjednotitele, nejvyššího náčelníka Urr-Molských skřetů. To se agentům GÚSZ daří a klanový svaz se v důsledku vraždy na nějakou dobu rozpadá.

V poslední třetině třetího století se pak GÚSZ podílí na vyjednávání ve Svobodném městě Abrad s nově objevenými říšemi a zvyšuje svou přítomnost v západních panstvích , která se pro Gilionskou říši stává právě hrozbou.

Během Pijské krize v polovině čtvrtého století zažije organizace největší otřes, jelikož je v krátké době odhaleno velké množství jejích agentů a většina z nich je okamžitě popravena nebo odsouzena na doživotí. Z existujícího dna se GÚSZ otřepe až v roce 360, kdy jeho řady zahrnují opět hojné množství kvalitních agentů.

Rok založení:
201 po Záblesku
Jiné názvy:
GÚSZ
Úroveň výcviku:
Profesionální
Úroveň veteránství:
Veterán
Mateřská organizace:
Gilionská říše
Lokace:
Beligen
2

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *