Saturovaný portál

Jedním z výdobytků starého světa, ze kterého Egoriané pocházejí, je objev Saturovaného nebo také Nasyceného portálu. Název popisuje jev, při kterém může docházet k průchodu světla přes horizont události portálu. Jinými slovy je vidět dění – s malým časovým zpožděním – na druhé straně portálu.

Čtvercové portály dosahují saturace pomocí křemenných bloků, které jsou speciálně vybroušeny a nabity. Saturovat samozřejmě lze i obdélníkový portál, nicméně takové portály bývají více nestabilní. 
   Saturace se provádí především na neaktivních portálech, ale saturace ovšem lze provést i na aktivních – zapálených – portálech. Velmi závisí na přesném načasování při vložení křemenných bloků. V každém případě je saturování aktivních portálů nebezpečnější.
   Pro nabití křemenného bloku je nutné ho uložit do stíněné komory z kovu – využívá se především železo – mezi dva bloky ruditu po dobu 24 až 36 hodin. Nabití se měří pomocí kompasu, jež v přítomnosti správně nabitého bloku otáčí střelku kolem do kola ve specifických intervalech. Tento interval je určen výše zmíněným časovým rozmezím. Způsob nabíjení byl prezentován na VUM, naproti tomu vybroušení je jakési veřejné tajemství.


   V rámci experimentů na portálech bylo definováno několik jevů.

  • Horizont události

   Mágové takto nazvali bariéru, nalézající se uvnitř rámu portálu, která tvoří hranici mezi oběma dimenzemi.

  • Předivo

   Označuje pomyslnou látku, ze které se skládá výše popsaný horizont události.


  • Plačtivý obsidián

   Jde o unikátní druh obsidiánu, na kterém se, podle obecně přijímané teorie, kondenzuje zbytkové Předivo. Vzniká především při explozích portálů. Tento materiál není již vhodný pro stavbu portálů, ale díky jeho schopnosti lehce světélkovat je vyhledávaným dekoračním předmětem.

  • Přesycení

   Tímto jevem trpí obdélníkové portály. Nabité bloky křemene uvolňují stejné množství energie ve všech směrech a tím dochází k nestejné akumulaci energie – kratší strana akumuluje energie více než ta delší. Při přílišném namáhání portálu, například častým zhášením a zapalováním, může dojít k roztržení portálu v kratších stranách. Naakumulovaná energie se uvolní do místnosti a způsobí značné škody v ose lomu portálu – místnost vypadá jako rozříznuta mečem. Výbuch též zničí i napojený portál, na jehož straně jsou škody minimální. V lomu portálu vzniká Plačtivý obsidián. Přesycení je jev záludný a nepředvídatelný, protože portál může roky fungovat a následně se bez varování roztrhne. Kvůli tomu se obdélníkové portály nepoužívají.

  • Rozladění

   Vnější vlivy a především změny teplot vedou k takzvanému rozladění. Změna teploty mění rezonanci bloků křemene a pokud rezonance není ve všech blocích stejná a rozdíl rezonancí je příliš velký, může dojít k roztržení portálu. Čím kvalitnější brus a nabití, tím je třeba menší rozdíl teploty pro Rozladěni. Narozdíl od přesycení je většina výbuchu pohlcena horizontem události a projeví se na napojeném portálu, jenž je nejen zničen, ale s ním zároveň značná část okolí portálu. Z toho důvodu jsou saturované portály umisťovány do sklepení, kde je snadné udržet stabilní prostředí. I v tomto případě vzniká plačtivý obsidián v místě zlomu. Teoreticky může k rozladění dojít i u obdélníkového portálu.

Historie

Za počátek lze považovat náhodný objev z roku 3125 (32 let před Exodem) o interakci mezi obsidiánem a krystalem křemene. Na Vysokém Učení Magickém, dále jen VUM, se prováděly různé experimenty, při kterých jeden z mágů náhodou položil krystal křemene na blok obsidiánu, umístěných jako ochrana proti explozím. K jeho překvapení začal krystal lehce vibrovat a vydávat tichý pískavý zvuk.
   V následujících pěti letech posloužil objev jako základ několika dalších experimentů a to i za použití dalšího materiálu ruditu. Roku 3131 (26 let před Exodem) byl poprvé proveden experiment na portálu s ne nijak vynikajícím výsledkem. Až po několika hodinách si mágové uvědomili, co záhadné šmouhy na horizontu události znamenají a že vidí obraz z druhé strany portálu. Další dva roky strávila vybraná skupina mágů vylepšováním portálů, aby dosáhli lepšího obrazu.

Koncem roku 3132, 25 let před Exodem, došlo na jednom ze dvou testovacích obdélníkových portálů k explozi, při které naštěstí nikdo nezemřel a pouze dva mágové byli lehce raněni. Vyšetřování odhalilo jev Přesycení, který vedl k zastavení experimentů na obdélníkových portálech.
   24 let před Exodem roku 3133, konkrétně v jeho druhé polovině, došlo k explozi u testovacího portálu – jeden mág zemřel a dva byli těžce zraněni. Vyšetřování exploze odhalilo náchylnost saturovaných portálu na vnější vlivy a to především na změnu teploty. Důsledkem toho bylo zpomalení výzkumu a přesunutí prací do míst s hlídaným a stálým prostředím.
   Roku 3135 (22 let před Exodem) byl zprovozněn první saturovaný portál umístěný ve sklepení VUM, kde byla udržována stabilní teplota, k veřejnému použití. Jeho obraz byl téměř dokonalý. Další portály následovaly a jejich konstrukce se téměř nijak neměnila.
   Pro Projekt Exodus byla roku 3157 použita stejná technologie portálu, přičemž roku 3216 nebo nově 59. roku Exodu byl výstupní portál zničen při Velké bouři – promrznutí Komnaty exodu vedlo k rozladění a tím zaniklo spojení mezi Egorií a starou vlastí.
   Aktuálně jsou známy pouze dva saturované portály nacházející se v Komnatě exodu, který hledí na pekelnou Křižovatku, a jeho protějšek v Netheru.

Shrnutí

Saturované portály změnily pohled starého království na jejich užívání. Už totiž nadále nebyly tak velkou slabinou obrany a nemusely být umisťovány dál od města nebo být lépe chráněny v Netheru. Vidět možné útočníky dříve než projdou portálem, a mít možnost se připravit, byla značná taktická výhoda, která umožnila jejich umístění do měst.
   Navíc náchylnost portálů na změnu teploty dala možnost, v případě velkého ohrožení, jejich téměř okamžité zničení. Díky zničení jeho obou konců bylo možné takto uštědřit i rozsáhlé ztráty nepřátelským stranám.

3

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *