Národ Zirkonů

Zirkoné nebo Zirkoňané jsou rasou, která obývala svět Tillhendu v období před Zábleskem. Záznamy o existenci Zirkonů jsou velmi skromné a často rozporuplné. Nikdy nebylo pořádně odhaleno tajemství jejich jazyka, takže velká část informací o nich jsou pouhé dohady. Jediným známým historickým dokladem jsou Calcheadovy svitky, které jsou sice psány zirkonským klínovým písmem, nicméně v obecné řeči a nikoli zirkonštině.

Historie

První doklady

První známé záznamy o národu Zirkonů pochází z roku 526 před Zábleskem, kdy se jejich nepočetné společenství usazuje v Černé věži. Jejich posun pravděpodobně zapříčinila migrační vlna, jež v té době probíhala.

Okamžitě začínají s přestavbou věže do nynější podoby. Zirkoňané svou technologickou úrovní dalece přesahovali okolní národy (ovládali portálovou technologii – ostatní ji objevili až se Zábleskem nebo technologii generátoru ochranného štítu). Jejich společenství se rozvíjelo a vzkvétalo, jelikož v regionu neměli přirozené nepřátele. Během třetího století před Zábleskem došlo v Qare qale – jak věž nazývali – k velkému rokování všech Zirkonů. Svitky se nezmiňují o důvodu, ale můžeme předpokládat, že muselo jít o společenskou a kulturní změnu v postoji k rozmnožování – vzhledem k následné expanzi (viz Anatomie – rozmnožování).

Období rozpínání Zirkonů

Od počátku třetího století před Zábleskem až do svého zániku docházelo k rozpínání Zirkoňanů po celém pobřeží severní části Uzavřeného moře. Není známo, proč se drželi pouze na pobřeží a neexpadovali i do vnitrozemí. Jejich osady nicméně na první pohled vypadaly obyčejně a velmi chudě, byť se v chýších (stavěli drobné kulaté dřevěné chýše se střechou ze slámy nebo rákosí) ukrývala pokročilá technická zařízení. Nikdy nová území nedobývali, spíše jen obsazovali volnou půdu. O jejich válečných schopnostech neexistují záznamy. Pravděpodobně se k boji uchylovali jen v krajní nouzi.

Přibližná rozloha Zirkonské říše v období největší slávy

Pád Zirkonů

Pád rasy Zirkonů je připisován Záblesku, jehož záře a tlaková vlna poškodila samotné základy věže a navíc probudila tajemný temný portál, který Zirkoné v hlubinách pod věží zkoumali. Temnota – která portálem přišla na Tillhend – rychle postupovala přes drobný odpor obyvatel věže. Nikdo její příchod nepřežil. Když už nebyl nikdo naživu a Temnota propátrala celou věž, aniž by našla něco užitečného – vydala se přes portálový můstek a zmizela v pekelné bráně z obsidiánu.

Kultura

Zirkoné pravděpodobně žili v kmenovém společenství, ale jejich národ byl řízen jako technokracie. Trůny, které se v Černé věži nachází, dokazují, že zde existovala jakási nejvyšší rada šesti vysoce schopných a nadaných Zirkoňanů, která určovala směřování celého národa.

Sál Zirkonské nejvyšší rady

Jejich chování je nejlépe zachyceno v krátkém úryvku od neznámého autora ze záznamů ve Svobodném městě Abrad.

„Byli to drobní mužíčci, kteří se na každého usmívali a vítali ho svým hrdelním jazykem. Chovali se velmi přátelsky, nikdy vás však nepozvali do útrob svých chýší. V obyčejných věcech byli velmi přívětiví a vstřícní, jakmile jste se však zeptali na technologie, došlo k silnému obratu a z přívětivých malých mužíků se stali tajnůstkářští a odtažití tvorové, kteří na vás nahlíželi podezřívavým podmračeným výrazem a už vám nikdy nenabídli pohoštění a přátelskou ruku.“

Anatomie

Jejich vzhled nejlépe zobrazuje jeden z Calcheadových svitků, kde je zachycena podoba jedince z posledních let před jejich vymřením. Nákres je datován do roku 6 před Zábleskem a mělo by se jednat o jednoho z členů Zirkonské nejvyšší rady.

Zirkoňané nebyli vysocí, měli hladkou a šupinatou kůži obvykle šedé barvy. Pohybovali se vzpřímeně a jejich nohy a ruce se podle odhadů vyvinuli z chapadel – což je lépe patrné na nohou. Kosterní pozůstatky přiřknuly národu dnešní název, jelikož kosti obsahují velké množství zirkonu a proto nabývají šedé až černé barvy. Jsou velmi pevné a málokdy na nich lze nalézt následky zlomenin.

Rozmnožování Zirkonů

Třetí z Calcheadových svitků je pro nás zřejmě nejdůležitější. Popisuje totiž proces rozmnožovaní, ačkoli nebylo u Zirkoňanů příliš běžné a jejich postoj k němu byl spíše negativní v jisté době mohlo být i přísně zakázané.

Zdá se, že Zirkoné dokázali pěstovat nová mladá těla za pomoci buněčného dělení a přes různá zařízení přesouvali své vlastní vědomí ze starého unaveného a chřadnoucího těla do nového mladého. Rozmnožování bylo považováno za nutné zlo jen v případě úbytku populace – například následkem definitivní smrti jedince. Není jasné, proč tento přístup zastávali – k obratu došlo po velkém rokování, kdy jejich počet rychle narůstal. Proč po pádu Qary qaly vymřeli i Zirkoňané v osadách na pobřeží Uzavřeného moře zůstává záhadou.

Poznámka: Tento článek je držitelem ceny Lore roku 2023

Nákres zástupce Zirkoňanů na Calcheadově svitku
Hlavní město
Qara qala – Černá věž
Forma vlády
technokracie
Zánik rasy
cca 0 po Záblesku
5