Salfith (Zdroj)

Salfith (známý také jako Zdroj nebo Pur Mundum) – podlouhlý kámen s šedobílou až bílou barvou. Jde o velmi vzácný druh monolitu, vyskytující se prozatím na území Wigonské říše, stopy však sahají i mimo toto území. Jeho povrch pokrývají menší výrůstky a nerovnosti. Zpravidla jde o jeden celek, který svou odolností k nárazům a působení tlaku nekonkuruje žádnému známému kameni. Využití nachází čistě v okruhu magie a alchymie, a to jako zdroj Energie a alchymistická surovina.

Popis

Tvarově připomíná podlouhlé vejce – základna je uložena v zemi a přibližně dvě stopy pod povrchem se skrývá zavalitý obloukový kořen. Ten bývá zpravidla propleten do jiných hornin – ty zajišťují stabilitu. Na povrch vyčnívá většina kamene, která připomíná podlouhlý stalagmit. Výškou dosahuje průměrně osmi stop a obvod činní v nejširším místě někdy až jedenácti stop. Špička bývá zpravidla zaoblená.
Povrch salfithu připomíná sklo, případně je jemně drsný, a to po celé části nad povrchem. Pod zemí povrch mírně zostřuje texturu a stává se tak hrubý až ostrý.
Dle teorií má salfith duté jádro a s největší pravděpodobností může být naplněné jakousi záhadnou tekutinou. Doposud jej nikdo nedokázal detailně prozkoumat, neboť je prozatím nemožné kámen, jakkoliv více narušit. Navíc mágové nedovolují Salfithy narušovat.

Vlastnosti

Salfith má velké množství vlastností, jejichž uplatnění je většinou v magii a alchymii. Vlastnosti se tak dělí do dvou skupin – magické vlastnosti a alchymické vlastnosti.
Magické vlastnosti:
• Absorpce Energie
• Schopnost udržení velkého množství Energie po krátkou dobu v případě odštěpku, salfith jako celek dokáže energii uchovávat po velmi dlouhou dobu
• Prach salfithu po rozptýlení hledá místo s největší koncentrací Energie, kde se shlukuje
• Salfithy obsahující stejný druh Energie se vzájemně přitahují, a to do okamžiku, kdy je přítomna Energie.
Alchymické vlastnosti:
• Prach ze salfithu v přítomnosti s alchymistickým základem zpomaluje stárnutí namíchané směsi
• Ve správné koncentraci společně s dalšími přípravky, bylinami a esencemi tvoří nápoj, který zpomaluje stárnutí. Je však nutné, aby salfith nabila Energií osoba, na kterou bude elixír působit
• Výtažky ze salfithu jako jediné dokáží uchovat Energii. Avšak pouze krátce a s malou účinností

Legendy

Legend, týkající se salfithů mnoho není, jelikož je na ně pohlíženo jako na artefakt patřící komunitě mágů. Ti si tajemství nechávají pro sebe a nedělí se o ně ani s ostatními mágy. Do povědomí lidu však vstoupila jedna legenda, která vypráví o zázračném bílém kameni. Ten dle slov neznámého autora vyzařuje jemnou auru modrého světla čímž osvětluje okolí, kde stojí. Tento zvláštní kámen do sebe vkládá duše mučedníků. Dále autor popisuje přicházející temnotu, která z kamene vzejde v okamžiku, kdy získá duši posledního mučedníka.
Mágové tuto legendu neuznávají a raději hladají hmatatelné důkazy. K těm patří například dosud nerozluštěný svitek přibližně z doby 600 před Zábleskem. Autorství si dle spekulací připisuje na svou dobu velmi známý Velemistr Apostur. Svitek, rozdělen na dva pergameny, obsahuje runové znaky. První pergamen obsahuje viditelný nákres salfithu. Slovo ‘Salfith’ je dle domněnky na tomto pergamenu právě prvním slovem. To jako jediné dokázala komunita mágů rozluštit. Dále se překladatelé nedostali. Někteří mágové však tvrdí, že překlad této listiny by mohl znamenat revoluci na poli chápání magické energie. Proto i nadále rada mágů nabízí nemalou odměnu překladateli, který by dokumenty rozluštil.

Předpoklad vzniku

Vznik salfithů je datován do období, které dějepravci nazývají obdobím velkého tříštění světa. Také se domnívají, že právě salfithy mohli mít vliv na tyto události, před tak dávnou dobou. Přesnější informace však neexistují.

První pergamen ze svitku, pojednávající o Salfithu (Zdroji)
Dosud nerozluštěný první pergamen svitku sepsán pravděpodobně Velmistrem Aposturem. Odhad vzniku sahá do doby 600 let před Zábleskem
Druhý pergamen ze svitku, pojednávající o Salfithu (Zdroji)
Druhý pergamen stejného svitku, pojednávající pravděpodobně o vlastnostech Salfithu.
1

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *