Pevnost Mon Vitar

První stavební kámen pevnosti Mon Vitar byl položen roku 152 před Zábleskem. Samotná výstavba trvala bez mála dvanáct let a podíleli se na ni nejen zedníci, pokladači, horníci či architekti, značná část pevnosti vznikla také za pomoci trpaslíků a samotných mágů.

Vzhled pevnosti

Pevnost je vystavena velmi netypickým způsobem. Část pevnosti s dvěma statnými věžemi se tyčí v neprostřední blízkosti od hory Morhen, druhá část, nepatrně větší, je vsazena do samotné hory. Celou stavbu chrání dvoje hradby, které rozdělují dvě nádvoří. Výše umístěné nádvoří je o poznání menší než druhé, nižší nádvoří.

To se dělí na další dvě části, a to hlavně z důvodu bezpečnosti. Na pravém boku nádvoří, v místě, kde se nachází předěl mezi vrchním a spodním nádvoří se tyčí budova. Jedná se o budovu s obdélníkovým tvarem s věžemi zdobícími všechny čtyři rohy. Tato budova však byla postavena podstatně později než původní samotná pevnost.

Význam

Význam budovy je různý, a to v závislosti na postavení ve společnosti. Mnozí obyvatelé říše věří, že pevnost je využívána armádou říše k výcviku elitních vojáků a rytířů. Naopak šlechta velmi často dává najevo, že pevnost dávno nepatří říši a plně ji ovládají mágové. Téma významu pevnosti je dosti často důvodem k nepokojům v krčmách. Pravda je však někde mezi.

Opravdový význam a funkce pevnosti Mon Vitar je známa pouze nejpovolanějším. Tedy samotným obyvatelům pevnosti, mágům a Radě říše. Pevnost primárně slouží k výzkumu magie a k učení adeptů umění energie. Sekundární účel pevnosti je k výcviku vojenských jednotek. K tomu jsou také používané magické doplňky. Výcvik přežije zpravidla zlomek vojáků, avšak po dokončení takového výcviku je voják připraven prakticky na jakoukoliv situaci. Tito vojáci jsou zpravidla nazýváni jako elitní bojovníci či elitní rytíři.

Historie

Místo, které by mohli využívat mágové bylo v úmyslu postavit již několik desítek let před zahájením prvních plánů stavby pevnosti. Původně bylo v plánu postavit na jihu říše malou osadu, která by sloužila pouze pro mágy a účely magie. Mágové s návrhem ovšem nesouhlasili, neboť se obávali napadení cizími říšemi a vyzrazením tak tajemství cizímu území.

Po dlouhé době dohadů a změn se poprvé objevila myšlenka, postavit velkou pevnost na severovýchodní hranici území. Plán prošel ale obyvatelům říše se nelíbila myšlenka, že by mágové mohli dostat pevnost nevídaných rozměrů zaplacenou z peněz říše. Tehdejší král Herfolt tedy vydal prohlášení, že pevnost vznikne ale bude sloužit k vojenským účelům. Oficiálně tak započala stavba velkolepé pevnosti, která získala název Vitar (velkolepá, obrovská, nevídaná). Po dokončení staveb se přidává ke jménu Vitar i její přízvisko Mon (lidové označení pro pevnost).

Bezprostředně po dokončení všech stavebních činností zprvu opravdu pevnost sloužila k vojenským účelů. Postupem času se do pevnosti začali, dle původní dohody, stěhovat mágové. Ti využívali iluzí, aby alespoň částečně maskovali svou přítomnost v pevnosti před veřejností.

Postupem času začalo pevnost obydlovat stále více mágů a pomalu se tak stávalo veřejným tajemstvím, že pevnost již neslouží pouze k vojenským účelům. Obyvatelstvu však tato skutečnost nijak zásadně nevadila. Ba naopak. Obyvatelé často mágy vyháněli z městských domů do pevnosti, jen aby mohli opuštěný dům získat pro sebe. Jediná věc, která vyvolávala stále hlasitější otázky nejen obyvatelům ale i vojákům obývající spodní patro pevnosti, byla nutkavost zjistit, co mágové v pevnosti dělají a zda to může být rizikem pro říši.

V roce 127 před Zábleskem byla celá pevnost mimo přízemní patro zabrána mágy. Přízemní patro sloužilo k ubytování vojáků. Pevnost měla v této době pouze dvě patra a malou trhlinu pod pravou zadní věží, jejíž celá část je umístěna ve skále, plně zatopenou vedou.

Rozšíření pevnosti

Po přibližně šedesáti letech v roce 62 před Zábleskem je poprvé naplánováno velké rozšíření pevnosti. To má sloužit k projmutí většího množství mágů, a to hlavně z řad nových generací ucházející se o umění magické energie.

Necelý rok po dokončení expanzních prací v pevnosti byla roku 46 před Zábleskem pevnost prohlášena jako budova primárně určena pro magii. Tomu napomohl i fakt, že při výstavbě nových pater pevnosti začala postupně unikat voda ze zatopené trhliny. Při průzkumu byl nalezen bílý až šedý sloupový kámen, který do sebe shromažďoval velké množství energie. Objeviteli byl pojmenován jako Salfith (podle prvního slova, které bylo jako jediné po několika letech rozluštěno v nalezených svitcích), někteří mágové mu však začali říkat Zdroj. Kámen dle prvních průzkumů do sebe vtahoval energii vody. Prostory v trhlině se začali využívat jako laboratoř.

Roku 40 před Zábleskem je rozhodnuto o složení Rady mágů, která v čele s nejvyšším mágem bude rozhodovat o budoucnosti magické energie a budou určovat i její budoucí směr. Do této doby řídí magii pouze Rada bez nejvyššího zástupce.

Třináct let po Záblesku je nalezen do této doby druhý Salfith. Mágové nezahálejí a nechávají okolo něj postavit malou pevnost. Ta má sloužit k ochraně Zdroje a jejímu výzkumu. Mon Vitarská pevnost se tak stává centrální budovou mágů. V následujících třiceti letech jsou nalezeny další dva Salfithy vyskytující se různě po říši. Mágové si také poprvé všímají souvislostí a propojení všech Salfithů.

Pevnost do dnešních dnů stále slouží k výzkumu magické energie a k výcviku nových mágů. Výcvik zde probíhá od počátku stále stejně. Když se narodí nová generace mágů, jsou sebráni a odvedeni do pevnosti. Ti, kteří projdou a získají titul Nižšího mága, mohou dále pokračovat ve studiu. Jedinci, kteří nezvládnou získat titul jsou zpravidla eliminováni nebo jim jen pomocí magie uzamknut přístup k energii.

Datum výstavby
152 před Zábleskem
Aktuální vrchní mág
Velemistr Melvedor van Olbrah
Vedení
Rada složena z dvanácti mágů
Počet obyvatel
~60 vojáků
~80–120 mágů

3

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *