Černá věž

Černá věž jinak také Qara qala nebo Talongan je citadelou, která se nachází ve vodách Uzavřeného moře nedaleko břehů Gilionské říše. Věž je prastarou strukturou, kterou pravděpodobně založily rasy žijící na Tillhendu před příchodem prvních lidí. Během staletí ji obývalo mnoho různých obyvatel.

První záznamy o Černé věži

O Černé věži se poprvé zmiňují zápisy ze Svobodného města Abrad v roce 3948 před Zábleskem jako o sídle tajemného řádu Talonovy lebky. Mágové z řádu sloužili tehdejším vládcům okolních zemí jako rádci a věž tehdy ještě nebyla zcela objevená a otevřená – některé podzemní prostory zůstaly zapečetěny mocnými kouzly, která byla nad jejich síly. Věž se tehdy v jejich řeči nazývala Talongan – Kouzelníkova věž.

Jak řád během tisíciletí ztrácel na svém postavení, docházelo i k úbytku jejich moci a zhruba v roce 1003 před Zábleskem se rozhodli poslední členové řádu věž zapečetit a opustit, aby se vydali do zemí, kde je budou ctít více a budou k užitku tak, jak tomu bylo dříve.

V roce 526 před Zábleskem se ve věži usazuje nepočetná rasa Zirkonů – nikdo neví, odkud se přicestovali, pravděpodobně byli součástí migrační vlny ze Zemí za okrajem, která v té době probíhala – a okamžitě začíná s přestavbou do nynější podoby. Zirkoňané jsou první známou rasou, která znala a hojně využívala tajemství portálové technologie ještě před Zábleskem. Je jisté, že tuto technologii ovládali již při příchodu do Talonganu. Ve vrcholném období, které je připisováno k roku 25 před Zábleskem ovládají Zirkoňané celé pobřeží severního Uzavřeného moře. Věž byla tehdy známa jako Qara qala – Černá věž, stejně jako jejich národ, který okolní národy nazývaly národem Černé věže.

Černá věž

Pád Zirkonů

Pád rasy Zirkonů je připisován Záblesku, jehož záře a tlaková vlna poškodila samotné základy věže a navíc probudila tajemný temný portál, který Zirkoňané v hlubinách pod věží zkoumali. Temnota – která portálem přišla na Tillhend – rychle postupovala přes drobný odpor obyvatel věže. Nikdo její příchod nepřežil. Když už nebyl nikdo naživu a Temnota propátrala celou věž, aniž by našla něco užitečného – vydala se přes portálový můstek a zmizela v pekelné bráně z obsidiánu.

Příchod gilionských

V roce 102 po Záblesku za vlády Gorkyho V. se výprava dvou gilionských fregat vydala prozkoumat rozsáhlé moře na jihu Gilionské říše. (Tou dobou ještě nevěděli, že je moře uzavřené.) Jejich výprava narazila na masivní strukturu z černého kamene tyčící se uprostřed zkažených kouřících vod.

Členové Astézie – první z fregat – se vydali věž prozkoumat, zatímco námořníci na Enýrii zůstali v záloze. Námořníci zakotvili u pobořeného mostu, který kdysi spojoval věž s obsidiánovým portálem. Jak pronikali hlouběji do budovy, objevovali stále více podivných artefaktů, laboratoří a výzkumných zařízení. Nenacházeli nic než skromné kosterní pozůstatky mrtvých drobných tvorů s černými kostmi.

Zkáza Qary qaly 

Když gilionští pokračovali hlouběji ke kořenům věže, narazili na ocelové dveře, které nedokázali prolomit. Až po hodinách usilovné práce se dostali dovnitř. To se jim stalo osudným, jelikož Temnota, která se za dveřmi skrývala, se vyvalila a historie se opakovala, když vyvraždila všechny členy posádky Astézie a loď u rozbořeného mostu se při boji potopila a vrak pohltilo bahno a zkažené kouřící vody. Muži na Enýrii mohli masakr jen sledovat.

Temnota naštěstí nedokázala překonat pobořený most a uniknout portálem – i přesto se gilionští rozhodli raději portál deaktivovat, aby Temnota neměla žádnou šanci z věže uniknout. Temnota mohla jen zdálky přihlížet, jak portál pohasíná. Od té doby věž nepřetržitě střeží dvě vojenské lodě, aby byla Temnota pod neustálým dohledem. Gilionští citadelu pojmenovali prostým názvem – Černá věž.

Poznámka: Stavby nejsou vytvořeny přímo autorem, jedná se o pozůstatek po hráči, který server opustil.

Vznik
Před rokem 3948 před Zábleskem
Původní účel
Neznámé
Známí obyvatelé
Řád Talonovy lebky
národ Qara qala (Zirkoňané)
Gilionská říše
Temnota
10