Fannievelův prach

Fannievelův prach je směs tvořena bezmála z šedesáti různých přísad, které společně ve správném množství vytváří tekutou až sypkou hmotu. Taková hmota dokáže od sebe odpuzovat magickou energii, která se následně ztrácí ve Zdroji. U kvalitní směsi této látky trvají její účinky permanentně, tedy po dobu, dokud je směs v blízkosti. Objev je připisován Wigonskému mágovi velemistru Dosu Fannievelovi, jež byl prvním, který popsal postup, seznam přísad a přípravu této látky.

Výroba

Výroba Fannievelova prachu je velice složitý a náročný proces. Během tvorby této látky se klade velký důraz na načasování, kvalitu přísad ale i roční období, přes které se vyrábí. To je jeden z důvodů, proč existuje pouze hrstka lidí, jež dokáží připravit perfektní směs s permanentními účinky. Ti však zpravidla prach používají jako ingredienci k jiným alchymistickým látkám.

Celý proces tvorby Fannievelova prachu se dělí do tří procesů. První z nich je nazýván jako proces separace, druhý je nazýván jako proces gradace a poslední z nich je proces stagnace.

Proces separace

Proces separace trvá od okamžiku, kdy jsou základní látky mačkány a drceny a následně se z nich získávají potřebné extrakty. Tento proces zpravidla trvá i několik úseků, přičemž tato doba může trvat i několik let. To se odvíjí hlavně od stáří separovaných látek, či jejím množství.

Proces gradace

Proces gradace započíná od okamžiku, kdy se extrakty mísí do sebe a nechávají se takzvaně odstát či zrát. Při tomto procesu se klade velký důraz na správné načasování při mísení jednotlivých extraktů či jiných příměsí. Velmi důležitým krokem je také správné množství energie, která se do směsi postupně přidává. I to má nemalý vliv na finální výsledek a soudržnost celé látky.

Proces stagnace

Posledním procesem je stagnace, během které se již přidávají poslední suroviny a látky. Již během tohoto procesu je cítit, jak energie začíná být odpuzována od místa směsi. Po přidání posledních surovin se hmota, v tomto stavu tekutá, nechává odstát. Zpravidla se nechává zrát ve dřevěných miskách, které částečně pohlcují přebytečnou vodu. Po přibližně pěti dnech se hotová látka přelévá do křišťálových lahví, které ji dokáží z velké části izolovat od okolí.

Ačkoliv je směs pojmenovaná jako Fannievelův prach, do sypkého stavu se látka zpravidla nedostává. Nejlepšího efektu lze dosáhnout ve stavu tekutém až částečně sypkém. Pouze v této formě směs vytváří v blízkém okolí lahve poměrně nápadnou načervenalou až naoranžovělou auru ve formě bublin. Dále samotná směs vytváří specifické obrazce připomínající malé víry, a to mezi látkami, které se nespojí s jinými látkami. Zpravidla jde o nádhernou hru černých, červených, bílých, oranžových i modrých odstínů.

Užití

Fannievelův prach se nejčastěji používá v magii a alchymii. Zde je používán pro vyhnání magické energie z jeho bezprostředního okolí, případně k izolaci Salfithů. Často se také používá k takzvanému stlačení magické energie, kdy se v uzavřené místnosti rozprostře tato směs a následně se do ní násilně vžene energie. Tak se zpravidla shlukuje ve středu místnosti do jednoho bodu. Tato technika se používá k chytání energie a získávání takzvané čisté energie.

V alchymii se Fannievelův prach využívá v okamžiku, kdy je nežádoucí, aby byla alchymistická směs ovlivněna magickou energií. Případně pro rychlé vyhnání magické energie ze směsi.

Posledním odvětvím, kde se Fannievelův prach často využívá, je stavebnictví. Zde se velmi často využívá při výstavbě cel, určených pro rebelující mágy. Ti bez přítomnosti magické energie ztrácí své schopnosti. Po čase v takové místnosti ztrácí mág kontrolu i nad energií svého těla. Dlouhé pobyty v takových celách mohou vést až ke smrti mága.

Velemistr Dos Fannievel

Velemistr Dos Fannievel patřil k osmé generaci mágů po pádu Velké Rady. Narodil se pravděpodobně ve vesnici Verindur chudému rolníkovi a zde také vyrůstal. V jeho patnácti letech ho poprvé začíná ovlivňovat magická energie a ve stejný rok během noci krvavého měsíce je přemístěn do pevnosti Mon Vitar. Zprvu údajně nejeví zájem o magii, ale po nějaké době vyčnívá mezi ostatními zřídly jako velice schopný mág. V této době také propadá knihám o alchymii, které se věnuje i v pozdějších letech.

Alchymistická kariéra

Když dostuduje naplno se věnuje alchymii, cestuje po světě a získává zkušenosti i byliny, ke kterým by se ve Wigonské říši nedostal. Zde poprvé zatouží po vytvoření magické směsi, která by dokázala shlukovat magickou energii a zároveň ji svedla efektivně ukládat. Zkouší mnoho směsí, ale chtěný výsledek se nedaří dosáhnout. Při těchto pokusech však přijde na mnoho vedlejších objevů. Mezi ty patří například esence Parmoly (zpomaluje krvácení), lektvar pojmenovaný jako Kočka (umožňuje lépe vidět ve tmě), nebo velice chválený extrakt z Palmovky bledé (posilňuje všechny smysly).

Při jednom z jeho pokusů se mu však podaří vytvořit Fannievelův prach, který jednoduše pojmenuje jako Nezdar č.68. Až později vyjde najevo, že látka odpuzuje magickou energii, což bylo v této době označeno jako převratný objev. Nedopatřením se však dostává látka mimo pevnost a vchází do podvědomí prostých lidí, kterým je prezentován jako Odpuzovač mágů. Rada zprvu viní samotného Dose Fannievela, kterého obvinila ze sabotáže. Později vyplyne na povrch, že za únik látky může jeden z řádových mágů, který látku prodal na trhu v Renfernu. Ten údajně pomocí této látky chystal převrat v radě.

Úmrtí

Na sklonku života získává Dos Fannievel titul velemistr a čestné místo v radě. Umírá ve své laboratoři, při nezdařeném pokusu, kdy jedna ze skleněných ampulí exploduje a velemistra zraní na krku.

Přibližná podoba Fannievelova prachu v křišťálové lahvi se zapečetěnou zátkou.
Přibližná podoba Fannievelova prachu s vnější aurou v křišťálové lahvi se zapečetěnou zátkou.
Datum objevu
rok 98 před Zábleskem
Obor využití
Magie, alchymie, stavebnictví

1

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *