Víra Mors Sanctorum

Víra Mors Sanctorum je prastarou sektou uctívající velkého boha Anubisa. Nikdo příliš neví, kdy a kde tato sekta vznikla. Podle odhadů odborníků se však muselo jednat o oblast východního Tillhendu na rozlehlých pouštích v okolí Black Empire.

Struktura

Občané Black Empire uctívají velkého Anubisa, který ve smrtelném světě má svého Rytíře smrti, mezi obyčejnými lidmi obvykle označovaného jako Šampion. Ten má za úkol rozšiřovat učení a poselství víry Mors Sanctorum. Hlavními představiteli sekty je pět rytířů smrti. Jeden z nich je hlavní a zbylí čtyři jsou jeho poradci, obvykle zastoupení nejvyššími hodnostáři, generály a politiky říše. V celé historii víry Mors Sanctorum jsou obsažena jen dvě jména Prvních rytířů smrti. Jedná se o Lorda Veterise a následně o jeho učedníka Lorda Einsteina.

Veřejná agenda

Vyznavači víry Mors Sanctorum věří v posmrtný život na nekonečných pláních velkého Anubisa. Právě proto jsou od přírody zapřísáhlými nepřáteli nemrtvých, kteří brání vstupu duší zemřelých do tohoto světa a drží je ve světě Tillhendu. Během časů se již mnohokrát stalo, že se z důvodu válek, či nemocí počet uctívačů snížil na poměrně malý počet a víře hrozil zánik. Právě proto zde existuje skupina Rytířů smrti v čele s Prvním rytířem smrti, kteří mají být těmi, kdo víru budou v oněch zlých dobách šířit.

Mytologie

Podle tvrzení obyvatel Black Empire je Velký Anubis, jinak známý jako Bůh smrti, neznámou entitou a není ani nikde popsán jeho vzhled. Tvrzení ho pokládají za opravdu mocnou bytost, jelikož je schopný propůjčovat obrovskou moc svému vyvolenému šampionovi, tedy Prvnímu rytíři smrti. Anubis prý pouštní obyvatelstvo naučil spoustu důležitých a užitečných věcí, stejně jako používání runové magie.

Božské schopnosti

Podle dostupných informací by měl velký Anubis propůjčovat svého vyvolenému šampionovi, respektive Prvnímu rytíři smrti, nadpřirozené schopnosti. Jeho šampion získá neskutečnou sílu a nesmrtelností. Může být zabit zbraní, jako každý smrtelník, ale jeho tělo ani mysl s věkem nestárne. 

Poznámka Gilionského badatele, který se zabýval a studoval víru Mors Sanctorum: 

” Je nadmíru jasné, že nadpřirozené schopnosti, které Anubisův šampion má, nejsou v žádném případě produktem jakési neznámé entity. Podle mých dosavadních poznatků a nákresů vybavení Prvního rytíře smrti jsem dospěl k závěru, že nadpřirozené síly dává šampionovi spíše runová magie obsažená na artefaktech, nežli sám bůh. Nyní se chystám studovat pouštní oblast v okolí Black Empire, protože přístup do říše mi byl bohužel odepřen. Od okolních obyvatel mám několik svědectví, že se jim Anubis zjevil nad písky pouště, když byli v nejvyšší nouzi na pokraji smrti žízní a vyčerpání. Musím to vyzkoušet na vlastní kůži, abych o tom mohl povědět více” ( Zde zápis končí. Zbylé stránky deníku jsou prázdné.)

Datum vytvoření
neznámé; mnoho let před Zábleskem
Typ
náboženství
Rodičovská organizace
Black Empire
Hlava víry
Lord Einstein
1

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *