Awyrská víra

Awyrská víra vychází z původního náboženství, kterému věřili obyvatelé v legendárním městě Gilion. Vytvořili ji již na počátku, když se skupina uprchlíků usadila na pláních, kde dnes leží město Beligen. Lidé poskládali, co si ze své víry pamatovali a založili první svatyni na místě, kde dnes stojí Awyrův velký chrám.

Awyrův velký chrám v Beligenu
Awyrův velký chrám v Beligenu

Struktura

Na vrcholu hierarchie stojí sám panovník, jako hlava Awyrské církve. Pod ním jsou pak jen kněží, kteří mají všichni v základu stejné postavení. Rozdíl nastává až ve chvíli, kdy rozdělujeme oblasti působení jednotlivých kněží. Pod králem jsou tedy nejvyššími církevními hodnostáři kněží Awyrova velkého chrámu v Beligenu, pod nimi kněží, kteří slouží ve větších chrámech v ostatních městech a nakonec kněží kapliček a malých svatyní.

Významnou skupinou kněžích, jsou pak mishani. Ti patří k nejzkušenější kněžím, protože jsou vybíráni z kněžích Awyrova velkého chrámu v Beligenu. Tito mishani vyráží za hranice Gilionské říše, aby zde šířili Awyrskou víru mezi co největší počet lidí a obrátili je na tu správnou cestu. Pokud je již mishan na cestě dlouho, postupuje na vůbec nejvyšší úroveň, které lze v Awyrské církvi dosáhnout. Touto úrovní je převor. Převoři mají dvě možnosti toho, jak dále budou působit v církvi. Buď dále pokračují ve své pouti nebo se vydají do Awyrského převorství, kde se plně oddají uctívání Awyra.

Veřejná agenda

Posláním Awyrské víry je obrátit co největší počet lidí k nebi a k jejich mocnému pánu a stvořiteli Awyrovi, který dlí na mracích světa. Odtud pomáhá svým přívržencům ve všech strastech a utrpeních. Dodává jim odvahu a zahajuje deště pro úrodné roky. Jen ten, kdo pozná skutečnou sílu oblohy, dokáže pochopit skutečnou Awyrovu podstatu. Jako znamení pro všechny věřící je ve velkém Awyrově chrámu v Beligenu věčný paprsek, který věřícím dodává sílu a sebevědomí.

Historie

Awyrská víra vznikla v návaznosti na víru v živoucího boha Awyra, který bděl nad Gilionem v původní domovině obyvatel Gilionské říše. Lidé, kteří založili Gilionskou říši zkrátka poskládali střípky toho, co si o své víře pamatovali a věřili, že je Awyr na nebesích vyslyší a bude jim pomáhat i zde. Netušili však, že se jejich milovaný nebeský otec v tomto světě ani v tomto vesmíru nenachází a tudíž nemůže slyšet jejich volání. Víra byla zakotvená v lidech z Gilionu velmi hluboko a oni horlivě pracovali, aby ji rozšířili mezi mnoho lidí ve víře, že se jim Awyr ozve, až bude mít dost následovníků. A proto vysílají kněží velkého Awyrova chrámu v Beligenu nové mishany, kteří získávají stále další a další stoupence. A budou je vysílat do té doby, než k nim Awyr konečně promluví.

Datum vytvoření
0 po Záblesku
Typ
náboženství; církev
Výskyt
Střední a východní Tillhend s ohniskem působení v Gilionské říši
Hlavní sídlo
Awyrův velký chrám v Beligenu
Awyrské převorství
2