Kmeny

Kmeny jsou společnosti rodin či komunit, které mají odlišné kulturní vazby a většinou obývají svou vymezenou oblast. Oficiálně se společnosti v Sanyei označují jako semi kmeny. Většina kmenů má společnou historii, náboženství a strukturu. Liší se jen svou velikostí a složitostí systému, některé jsou skromnější a uzavřenější, jiné zase přátelštější a vyspělejší. Kmeny se vytvořily z měst a vesnic, které na území stáli před Katastrofou (Zábleskem). Výjimkou je kmen Ruguru.

Ryk – Tento kmen se nachází na jihu země, kde stálo hlavní město Théstern. Ryk je populačně největší kmenové území, zároveň nejvyspělejší. Žije zde každá třída obyvatelstva. Co se týče profesní stránky, žijí zde obchodníci, lovci, pekaři či skláři a jiní. Velkou slabinou Ryku je nedostatečný počet vojenských jednotek. Rykiaté jsou přátelští a otevření, kladou velký důraz na obnovu země a spojení lidu. 

Masu – Společenství žije v okolí řeky Strum, na území, kde leželo město Amaytahsee, které je nyní známé rybolovem a obchodem. Před Katastrofou bylo město významné pro import a export. Obyvatelé tohoto kmene jsou nazývání ,,Říční lidé”. Komunita je velmi konzervativní. Rádi by svou zemi viděli zpět v rozkvětu a sjednocenou. Kmen má nepsané spojenectví s Rykiaty a nebránili by se ani větší expanzi.

Marak– Hornický kmen byl výhradně zodpovědný za veškerou těžbu surovin vytěženou, uskladněnou a použitou v Sanyei. Obyvatelé tohoto společenství se také pyšní tím, že vychovávají skvělé válečníky, jelikož si myslí, že by v budoucnu mohla přijít občanská válka mezi kmenem Ruguru a ostatními kmeny nebo jinými zeměmi. Marak je svých chováním velmi uzavřený a je svými názory trochu radikální. 

Ruguru– Nejmenší kmen ze všech. Tento kmen se skládá z lidí, kteří věří, že se Záblesk stal kvůli ješitnosti lidí, kteří si nevážili všeho bohatství a vyspělosti. Odklonili se od Alamaeismu a hledají směr, který jim dá smysl ,,nového života“.  Zřídkakdy opouští své území na severních horách země a nejraději by nastolili novou vládu a režim v zemi.

Ghór– Kočovný kmen. Mají své právoplatné území, tam se však často nevyskytují. Většinou na něm zůstávají ženy s malými dětmi. Moudrým Ghórů je Karag, který pochází z rodiny zeměpisců a historiků. Posláním jeho rodiny je mapovat a popsat celé dějiny země. 

Kiyak– Jediné území bez Patriarchy. Kiyak je neobydlené lesnaté území, kde leží hora Mauga, ve které se skrývá všechno bohatství země. Území je situováno téměř v samém středu Sanyeie a severně od Thésternu. Po Katastrofě se obyvatelé k hoře báli přiblížit, ale kvůli obrovskému lesu v okolí, území navštěvovali jen nejhouževnatější lovci, mnoho jich však v lese zahynulo – co nebo kdo je zabil obyvatelé neví nebo si to nechtějí připustit. V Kiyaku bydlel Manuk a jeho adoptivní dcera Áva. 

4

2 názory na “Kmeny”

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *