Sanyea

Sanyea byla původně země velmi vyspělá – nejen ekonomicky, ale i technologicky pokroková. Na první pohled „všední“ civilizace v sobě skrývala neměnné bohatství. Před Zábleskem byla země proslulá svými pokročilými technologiemi, které měly svůj původ v hoře Mauga. 

Sanyea bývala absolutní monarchií. Prvním králem se stal Levi I., jehož rodina položila základy celé zemi a objevila potenciál, vycházející z hory Mauga. Z generace na generaci si Levův rod předával královský trůn. Posledním vládcem Staré říše byla dívka Tara II., – zemi vládla necelý rok. Při oslavách zimního slunovratu se však stala událost, která je v kronikách zapisována jako Katastrofa (Záblesk). Do dnešní doby obyvatelé neví, co úkaz způsobilo. Moudří však tuší, co celou událost způsobilo.

Po Katastrofě přišla celá země o své bohatství a technologii. Sanyea se ocitla v naprosté chudobě. Mnoho vesnic bylo zničeno a všichni členové královské rodiny byli pohřbeni. Uběhlo stovky let a většina lidí tuto událost a bývalou První říši téměř zapomnělo. 

Civilizace se vrátila ke kmenovým společnostem, které žijí v obrovských lesích, horských pásmech a vesnicích svých předků. Území se rozdělilo na Ryk, Masu, Marak, Ruguru, Ghór a neobydlené území Kiyak. Každý kmen má svého vůdce – Patriarchu. Komunita si volí svého vlastního vůdce, který ji bude zastupovat. Patriarcha je nazýván Moudrým. Všichni Moudří pak tvoří Sněm, který se snažil zemi udržet v chodu. 

Staletí po Katastrofě byl svolán Sněm, který rozhodl o obnovení monarchie a krále. Měli mnoho schopných uchazečů, ale nejstarší Moudrý Karag dal na dávné Proroctví, jež pojednávalo o mladé dívce neznámého původu, která najde ztracené bohatství země. S touto dívkou se Sněm setkal, když Moudří tiše rozjímali ve sněmovně Thésternu, našli ji v zakázané tréninkové místnosti. Testem tedy musela projít i mladá Áva, která v něm plně uspěla. 

Po korunovaci nové vládkyně Ávy se částečně obnovila monarchie a částečně působil i patriarchát. Kvůli Áviné neplodnosti smí Sněm rozhodnout o tom, kdo usedne na trůn po boku mladé Ávy nebo kdo bude její následník. Stále platí pravidlo absolvování Testu uchazeče.

Náboženství

Oficiálním náboženstvím Sanyei je Alamaeismus, který trvá již od počátku celé země.  Náboženství se opírá hlavně o legendy, mýty a proroctví. 

Avšak po Katastrofě se lid rozdělil na dvě části. Někteří lidé se obrátili proti této víře, protože jsou přesvědčeni, že kdyby zde byla nějaká vyšší moc, která se o lidi stará, určitě by ukázala proroctví o Katastrofě nebo jí dokonce zabránila. Stoupenci Alamaneismu vnímají nevysvětlitelnou událost jako “bránu k lepšímu životu” – “Všechno zlé je k něčemu dobré”

Většina obyvatel se drží staré ideologie, tedy Alamaneismu. Lidé, kteří se od tohoto směru odklonili jsou nazýváni Rugurové. Rugurové si založili svůj vlastní kmen a své území budují na severu.

Měna

Měnou země se stal Sanyeiský Mon. Jedná se o mince, které mají různou hodnotu. Dělí se na dva hlavní typy- tzv. Starodávné a „normální“. Normální mince se pak ještě dělí podle toho, z jakého materiálu jsou vyrobeny. Nejčastěji se používá kov, ocel, stříbro a zlato. Mince, které jsou poškozené mají automaticky menší hodnotu. Starodávné mince jsou velmi vzácné, obyvatelé jimi platí jen zřídka. Hodnota jedné starodávné mince odpovídá asi 100 zlatých mincí.

Datum vzniku
4 stol. před Zábleskem
Vládce/Vůdce/Diktátor/Prezident
Áva
Předseda vlády
Moudří
Hlavní město
Théstern
Mocenský systém
Monarchie + Patriarchát
Ekonomický systém
Tržní ekonomika
Počet obyvatel
10 000
Měna
Sanyeiský mon
Úřední jazyk
Saneyiština
Oficiální náboženství
Alamaeismus
Rozdělení území – Kmeny
Ryk, Masu, Marak, Ruguru, Ghór a Kiyak

3

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *