postava

Rod Seliacků

Rod Seliacků je vládnoucím rodem knížectví Trinsten. Knížata sídlí v Trinstenském zámku tyčícím se na ostrohu nad místem, kde se řeka Priména potkává se Zeleným jezerem. Jejich znakem je rudý bodlák na zeleném kříži a zeleno bílém poli.  V roce 366 po Záblesku je panujícím knížetem Tanvil Seliack.

Wig I. Wigonský

Wig I. (celým jménem Wig Daliv Velmon I.) z rodu Wigonů je druhorozený syn krále Velmona II.. Na trůn Wigonské říše usedl jako dvacetiletý po jeho otci. Je také vévoda Portmondu a kníže Renfernu. Za jeho nadprůměrným vzděláním stojí převážně několikaleté studium v Portmondu, kde si osvojil mnoho oborů. Zde také poznává svoji dosavadní manželku …

Wig I. Wigonský Pokračovat ve čtení »

Manuk

Adoptivní otec Ávy a bývalý lovec Sanyei. Osobní historie Manuk pochází z rodiny lovců Sanyei. Jeho otec byl lovcem, také děd a praprapraděd- který sloužil královské rodině, když ještě existovala První říše. Z generace na generaci se v rodině dědil kladkový luk, který může být použitý jak k lovu tak i v boji. Manuk už …

Manuk Pokračovat ve čtení »

Áva

Áva je prvním vládcem Sanyei, který přišel na trůn poprvé od Katastrofy, která téměř způsobila vyhlazení vyspělé civilizace. Během jedné noci přišla celá země o své bohatství a veškerou technologii. Áviným úkolem je teď celou zemi sjednotit a vést zpět jejímu rozkvětu. Historie Nikdo z obyvatel nezná její původ ani její pravé jméno. Nikdo ani …

Áva Pokračovat ve čtení »

Ondrays

Ondrays je král z rodu Ysů, kraluje Říši Fortis. Vyrůstal v ústraní na Vetus Arge, kde se skrýval se svým ochráncem před zuřící občanskou válkou. Jako dvaceti pěti letý usmířil lid, zlepšil vztahy mezi regiosy a postavil ekonomiku znova na nohy. Zasloužil se také o zlepšení mezinárodních vztahů a o dostavění železniční sítě. Věk: 29 Datum …

Ondrays Pokračovat ve čtení »

Tomas z Havru

Tomas z Havru je kicune ze skupiny zenko (dobrá liška). Jako liška je mužského pohlaví, umí se však proměnit do podoby mladé dívky. Je následníkem svého otce Tomase z Čávru, který zemřel, když bylo jeho synovi 100 let. Jelikož se u kicune jedná o nezralý věk, chopila se vlády jeho matka. Vládla po dalších 150 …

Tomas z Havru Pokračovat ve čtení »

Hromus IX. Rastyk

Mým otcem byl velký válečník Tonitr VI. Rastyk, který mě spolu s svým starším naučil spoustu důležitých schopnostem jako je bojové umění, taktika, administrativa a další důležité vlastnosti.  Bohužel jsem nikdy nepoznal moji matku, jelikož můj otec byl během vlády svého staršího bratra po celý rok nezvěstný a už byl pokládán za mrtvého. Ale na rok přesně …

Hromus IX. Rastyk Pokračovat ve čtení »

Lord Einstein

Lord Einstein je druhým šampiónem velkého Anubisa a tudíž i druhým Lordem Black Empire. Jeho mistren a prvním šampiónem Black Empire byl Lord Veteris, jehož záhadná smrt není do dnešního dne vysvětlena. Život mladého Einsteina začíná hluboko v pouštních dunách. Jeho rodiče jsou neznámí a zřejmě pocházeli z některé osady hluboko v pouštích v okolí …

Lord Einstein Pokračovat ve čtení »

Gorky XX. Gork

Gorky XX. Gork je devatenáctým králem Gilionské říše po statkáři Gorkym. Vláda rodu Gorků je provázena mnoha chmurami a katastrofami. Nyní na trůně sedí druhá větev tohoto rodu, která je obvykle označována jako Beligenská větev. Hlavní větev rodu Gorků vymřela po meči během pádu hlavního města Pii. Osobní historie Gorky XX. se narodil jako prvorozený syn knížete Deona Gorka …

Gorky XX. Gork Pokračovat ve čtení »