Gilionská říše

Národ Zirkonů

Zirkoné nebo Zirkoňané jsou rasou, která obývala svět Tillhendu v období před Zábleskem. Záznamy o existenci Zirkonů jsou velmi skromné a často rozporuplné. Nikdy nebylo pořádně odhaleno tajemství jejich jazyka, takže velká část informací o nich jsou pouhé dohady. Jediným známým historickým dokladem jsou Calcheadovy svitky, které jsou sice psány zirkonským klínovým písmem, nicméně v obecné řeči …

Národ Zirkonů Pokračovat ve čtení »

Pravotvůrce a Gilionská pavéza

Pravotvůrce a Gilionská pavéza jsou legendárními artefakty Gilionské říše a dědictvím gilionských, které pochází až z dob prastarého města Gilion. Základy obou dvou předmětů nepochází z Tillhendu, ač byly obě zbraně během posledních staletí několikrát vylepšeny, ale vyrobili je kováři pocházející přímo z Gilionu. Pravotvůrce Pravotvůrce je meč gilionského stylu, který na Tillhend přinesl přímo …

Pravotvůrce a Gilionská pavéza Pokračovat ve čtení »

Rodina Desale

Rodina Desale je významná rodina Gilionské říše původem z Black Empire. Předci rodiny imigrovali do Gilionské říše krátce po podepsání mezinárodních smluv v Abradu, kdy byla říše stávajícími státy Tillhendu považována za dobrou příležitost k novému podnikání. Rodina Desale nikdy nezískala, ani neusilovala o šlechtický titul – v aktuální době se však řadí k nejvýznamnějším rodinám v zemi. Hlavou rodiny je Mona …

Rodina Desale Pokračovat ve čtení »

Gilion

Gilion bylo legendární město obyvatel Gilionské říše. Právě odtud pocházeli lidé, kteří nakonec toto království založili. Je známo, že civilizace, která město obývala byla velmi vyspělá a tudíž lze předpokládat, že i město bylo poměrně moderní. Datum založení ??? Pád sídla ??? Typ sídla Velké město; Hlavní město Populace ??? Dceřiné organizace Gilionská říše 1

Gilionský útvar speciálního zabezpečení

Gilionský útvar speciálního zabezpečení zkráceně GÚSZ je tajnou organizací Gilionské vlády. Organizace spadá přímo pod panovníkovu moc a není ovlivňována jinými dílčími vládnoucími orgány v zemi. GÚSZ vychází nepřímo z Gilionské zpravodajské služby a částečně i z úřadu panovníka (viz Historie). Jeho hlavní funkcí je vykonávat nejsložitější operace, získávat vojenské informace, podkopávat hospodářskou stabilitu protivníků, či …

Gilionský útvar speciálního zabezpečení Pokračovat ve čtení »

Rod Brenů

Rod Brenů se řadí k mladší šlechtě Gilionské říše. Do přízně koruny se dostali teprve nedávno, když byl Nolan Bren (otec Řivoje a Nolana ml.) povýšen do šlechtického stavu a rychle si u beligenského knížecího dvora vybudoval pevné postavení. Rod se v části své historie dělil na dvě větve. Pijskou větev Brenů v zastoupení Řivoje a Moroslavy …

Rod Brenů Pokračovat ve čtení »

Karatovský mor

Karatovský mor je bakteriální infekční onemocnění přenášené zejména létavým hmyzem. Ten se vyskytuje hlavně v bažinatých terénech. Mor je vzácnou formou, jelikož se nachází pouze v bažinatých oblastech a mimo ně bakterie prakticky nepřežije. Potřebuje totiž k přenosu nadměrnou míru vlhkosti. Karatovský mor, který postihl Gilion byl zapříčiněn špatnou shodou náhod v onom roce, a totiž neutuchajícími obdobími …

Karatovský mor Pokračovat ve čtení »

Granitová válka

Granitová válka je označení sporu mezi Gilionskou říší a Urr-Molskými klany. Její prvotní kořeny jsou připisovány již do setkání obou civilizací roku 236 po Záblesku. Definitivní vyhlášení války oběma stranami nicméně následovalo až po vyplenění Beligenu. Do té doby je datováno oficiální zahájení válečného konfliktu mezi Gilionskou říší a Urr-Molskými klany. Původ konfliktu V dějinách, které předcházely roku 365 po Záblesku, …

Granitová válka Pokračovat ve čtení »

Awyrská víra

Awyrská víra vychází z původního náboženství, kterému věřili obyvatelé v legendárním městě Gilion. Vytvořili ji již na počátku, když se skupina uprchlíků usadila na pláních, kde dnes leží město Beligen. Lidé poskládali, co si ze své víry pamatovali a založili první svatyni na místě, kde dnes stojí Awyrův velký chrám. Struktura Na vrcholu hierarchie stojí sám panovník, jako …

Awyrská víra Pokračovat ve čtení »

Beligen

Beligen je hlavním městem Gilionské říše. Je sídlem panovníka a celého královského dvora, který sídlí v Beligenském zámku. Ten se nachází na kopci, kde původně stávalo hradiště statkáře Gorkyho. Demografie Obyvatelé Beligenu jsou vesměs lidé. Nachází se zde několik zástupců jiných ras, ale většinou to jsou pouze obchodníci z jiných zemí. Jelikož je Gilionská říše v aktuální době ve …

Beligen Pokračovat ve čtení »